Philip Ursprung: Political Landscape

The Legacy of Earth Art

Zdroj
Galerie VI PER
Vložil
Tisková zpráva
11.03.2019 06:40
Praha

Karlín

Galerie VI PER Vás srdečně zve v pondělí 11. března 2019 v 19:00 hodin na přednášku švýcarského historika architektury Philipa Ursprunga, která se koná jako součást doprovodného programu výstavy Krajiny Logistiky.

Krátce trvající umělecký směr Earth Art – fenomén, který se objevuje od pozdních 60. let do poloviny 70. let a který zahrnuje umělce, jako jsou Robert Smithson, Michael Heizer, Nancy Holt, Walter De Maria a další –, zůstává do současnosti zdrojem inspirace. Počínaje interpretací díla Partially Buried Woodshed (Částečně pohřbená kůlna, 1970) Roberta Smithsona se Philip Ursprung bude věnovat vztahu umění, architektury, území a ekonomiky. Zmiňované umělecké dílo se skládalo ze staré boudy, nalezené v areálu univerzity, kterou umělec nechal zasypat hlínou, dokud se střecha nezhroutila. Proces budování – tedy vykopání díry a zbudování stavby – je obrácen. Nyní nefunkční budova tak rovněž připomíná, že starší ekonomika – konkrétně zemědělství – byla z nově vybudovaného kampusu vyhnána. Konstrukce zůstává přízrakem předchozí ekonomiky, která nemůže najít odpočinek. Zemědělství je tak latentně přítomno v prostorách vysokoškolského vzdělávání.

V přednášce se Ursprung bude snažit ukázat, že Earth Art jako takové je založeno na setkání Smithsona s praxí architektury a plánování. Zaměří se na Smithsonovo dílo a dědictví pod sjednocujím pojmem „politické krajiny" (Martin Warnke), především pak na vztah mezi mocí a uměleckým znázorněním. Bude se také tázat po tom, co se dnes architekti, umělci, projektanti a teoretici mohou z historického fenoménu Earth Artu naučit, včetně toho, jak může být užitečný v kontextu logistiky. Earth Art odráží kontext a nahodilosti architektonické praxe a je, jak Ursprung ukáže, efektivní náhradou chybějící teorie architektury.

Philip Ursprung působí jako děkan Školy architektury na ETH v Curychu, kde je rovněž profesorem dějin umění a architektury. Narodil se v Baltimoru (USA), studoval v Ženevě, Vídni a v Berlíně. Vyučoval mj. na Universität der Künste v Berlíně, Columbia University New York, Universität Zürich a na Barcelona Institute of Architecture. Ve svém výzkumu se zaměřuje na dějiny moderního a současného umění a architektury se zaměřením na umění 60. a 70. let v Severní Americe a na architekturu v Evropě po roce 1980. Jako hostující kurátor v Kanadském centru architektury (CCA) v Montreal připravil výstavu Herzog & de Meuron: Archeology of the Mind a editoval její katalog Herzog & de Meuron: Natural History (Montréal, 2002). Mezi Ursprungovy nejnovější knihy patří Allan Kaprow, Robert Smithson, and the Limits to Art (Berkeley, 2013) a Representation of Labor / Performative Historiography (Santiago de Chile, 2018). Soubor textů Gordona Matta-Clarka, kterou připravuje s Gwendolyn Owens, vyjde v nakladatelství University of California Press.

Facebooková událost >
0 komentářů
přidat komentář

Související články