O nekrajinách, meziprostorech a transu - debata ve Vzletu

Zdroj
Galerie Vzlet
Vložil
Tisková zpráva
24.05.2023 08:40
Přednášky

Praha

Vršovice

Vladimir 518 si pozval ke své právě probíhající výstavě do Vzletu hosty - filosofa Miroslava Petříčka a sociálního antropologa Radana Haluzíka. Předmětem diskuse budou nekrajiny a meziprostory, fyzické i mentální, které nás často přivádějí do transů všeho druhu.
Miroslav Petříček je filosof, překladatel, spisovatel, žákem Jana Patočky, věnuje se mj. kontextům současného výtvarného umění a kromě vlastních studií uvádí jako překladatel do českého prostředí zejména francouzské a německé autory. Specializuje se především na současnou francouzskou filosofii, umění a estetiku. V období 1992–1995 vyučoval na Středoevropské (Sorosově) univerzitě v Praze, rok 1992 strávil na studijním pobytu ve vídeňském Institut für die Wissenschaften von Menschen. Poté začal přednášet také na Akademii výtvarných umění a poté od roku 2001 spolupracuje s Centrem audiovizuálních studií FAMU. Je členem Vědecké rady UK a FF UK, Umělecké rady FAMU, DAMU a AMU a Rady Filosofického ústavu. Na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze jmenován v dubnu 2007 profesorem pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média – teorie filmové a multimediální tvorby. Od roku 1992 působí na plný úvazek v Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze.
Radan Haluzík je sociální antropolog věnující se studiu sociálního života věcí, architektury a vnitřních periferií měst, nacionalismu, jakož i dalším palčivým problémům našeho světa. Zajímají jej otázky vztahu politiky a estetiky, to jak krása a krásno ovlivňují lidské motivace, cíle a jednání. Svůj dlouhodobý terénní výzkum válečných etnických konfliktů v bývalé Jugoslávii a na Kavkaze zúročil v knize Proč jdou chlapi do války. V Centru pro teoretická studia vedl tým věnující se vágním terénům, vnitřním periferiím a přírodě našich měst, což vyústilo ve vznik knihy Město naruby. Jeho připravovaná kniha Turbo - venkov se snaží zkoumat epochální turbulentní změnu prostřednictvím proměny místní architektury od tradičních domků z lokálního dřeva a kamení k pompézním vilám mimetizujícím obydlí suburbií západních měst.
Vladimir 518 je multimediální umělec a hudebník, který se v průběhu devadesátých a nultých let vyprofiloval jako jedna z nejvýraznějších postav zdejší graffiti scény.
Je autorem mnoha knižních ilustrací, komiksů, divadelních scénografií i děl volného umění a také tvůrcem grafického designu, vydavatelem a producentem. Jako scénograf spolupracoval s experimentální divadelní skupinou TOW, s níž realizoval představení na mnoha světových divadelních scénách. Je členem audiovizuální jednotky SPAM, která se zaměřuje na digitální umění a synchronizaci videa, zvuku, laseru a světel. V letech 2006 a 2022 byl hlavním představitelem vydavatelství BiggBoss, které produkovalo především knižní a hudební projekty zaměřené na současnou městskou kulturu a umění. Mezi jeho nejznámější knižní publikace patří trilogie Kmeny (2006, 2011, 2013), analýza současného českého umění Obsese (2015) či rozsáhlý projekt Architektura 58‒89 (2022).
0 komentářů
přidat komentář

Související články