kruh 2015: Architektky

Zdroj
Pavlína Svatoňová / o.s. Kruh
Vložil
Tisková zpráva
18.02.2015 21:25
Francine Houben
Kristine Jensen
Iwona Wilczek
Caroline Bos
Dorte Mandrup-Poulsen

Východiska
Teprve v první polovině 20. století se objevují první vystudované architektky a tyto ženy zakládají malé kanceláře. V druhé polovině 20. století jsou některé postavy žen již nepřehlédnutelné, pracují samostatně, či se svým protějškem, většinou partnerem, v současnosti však lze pozorovat a to nejen v našem „civilizované“ světě jakousi volnost i konkurenci žen architektek, které stále více přebírají svůj díl zodpovědnosti a zasahují velmi svébytně a osobitě do světa současné architektury.  Přestávají být tichými spolutvůrkyněmi a inspirátorkami velkých jmen mužské části architektonického světa, ale přináší do architektury čerstvý vzduch. Pozorujeme ženy architektky, které dostávají uznání i v rámci muslimského a třetího světa, které se zabývají udržitelnou či sociální architekturou, objevují se aktivně jako političky či předsedkyněmi světových rad o architektuře či zakladatelky archivů architektury.

Cíle projektu
- hovořit o současné architektuře jako o podnětné části lidské činnosti, která dokáže utvářet kvalitní životní prostředí a vyvěrá jak z mužského, tak ženského pohledu na soudobou uměleckou scénu, kde ženám již patří jasné a nepřehlédnutelné místo
- zprostředkovat výměnu informací, témat a osobností mezi zeměmi formou intenzivní, interaktivní a místy i neformální spolupráci i v budoucích letech
- konfrontovat prostředí ČR s jinými státy v rámci tématu architektura a postavení žen v architektuře
- přispět k rozvoji českého kulturního, vědeckého, sociálního, politického prostředí, které je důležitým předpokladem pro architektonickou tvorbu všech bez genderového rozdílu
- zprostředkovat know-how a odlišné myšlenkové postupy nejen v rámci odlišných prostředí ale také genderové rozmanitosti 
- podnítit zájem veřejnosti a medií o diskusi o architektuře a o postavení žen v architektuře
- zprostředkovat kvalitní architektonickou praxi v České republice
- ukázat západní prostředí, kde architektky běžně pracují na veřejných zakázkách (např. skandinávské země, Holandsko, Francie, Velká Británie)
- motivovat studentky architektury v ČR, kterých je na školách více než 50% k samostatné tvorbě

Program

čtvrtek 5.3.2015 / 19:30 / Korzo ve Veletržním paláci / Ta architektura
Úvodní večer přednáškového cyklu Architektky představí aktivní tuzemské architektky mladé a střední generace a i ty, které se věnují propagaci architektury na veřejnosti. Vystřídají se s krátkými prezentacemi, které představí jejich současné záměry a vize či myšlenky. Účast přislíbily Jitka Ressová, Kamila Amblerová, Andrea Lhotáková, Maria Topolčanská, Zuzana Morávková, Žofie Rajmanová, Šárka Sodomková, Barbora Šimonová, Markéta Mráčková, Kateřina Vídenová a další. Večer bude zároveň příležitostí k setkání a oslavou 15 let projektu Kruh. První přednáška Kruhu se odehrála první březnový čtvrtek roku 2001 a měl jí Martin Rajniš, který tento večer uvede.

čtvrtek 2.4.2015 / 19:30 / Studio Hrdinů / Alena Šrámková a Rostislav Švácha / V dialogu
Alena Šrámková je česká architektka označovaná za první dámu české architektury. Je autorka a spoluautorka řady výrazných staveb ve stylu postmoderny (budova ČKD na Václavském náměstí, vestibul Hlavního nádraží v Praze, Meteorologická stanice Šerák, nová budova Fakulty architektury ČVUT v Praze atd.) Od roku 2005 má vlastní studio Šrámková architekti, s.r.o. Je profesorkou na ČVUT, zároveň působí jako členka umělecké rady AVU v Praze. Zvítězila v řadě architektonických soutěží a v roce 1994 obdržela cenu Osobnost české architektury, v roce 2007 Poctu České komory architektů, v roce 2008 Medaili Za zásluhy. V roce 2010 obdržela cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury.
Rostislav Švácha je historik a teoretik umění a architektury, vysokoškolský pedagog na Katedře teorie a dějin umění AVU a na Katedře dějin umění Univerzity Palackého, v Olomouci, kde také roku 1976 ukončil studia. V letech 1977 až 1984 působil jako redaktor v nakladatelství Odeon. Roku 1985 se stal vědeckým pracovníkem Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, kde působí doposud. Ve svých pracích se zaměřuje na architekturu 17. až 20. století. V roce 2013 získal Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury.

čtvrtek 14.5.2015 / 19:30 / Studio Hrdinů / Francine Houben (Holandsko)
Francine Houben je zakladatelka a kreativní ředitelka slavného studia Mecanoo z holandského Delftu. Mecanoo bylo založeno v roce 1984 Francien Houben a jejími partnery.  Design studia se vyznačuje technickou, ale i lidskou hravostí. Studio Mecanoo pojímá architekturu, urbanismus a krajinnou architekturu neortodoxním způsobem a velkou roli pro ně hraje důraz na světlo. Každý projekt vychází z kontextu a vztahu k širšímu urbánímu a sociálnímu prostředí a je pojímán jako součást okolního prostředí a krásy místa.Jejich projekty se vyznačují silnými autorskými tvary připomínající mnohdy archetypální postavy či objekty.

čtvrtek 4.6.2015 / 19:30 / Studio Hrdinů / Kristine Jensen ( Dánsko ) a Iwona Wilczek (Polsko)
Kristine Jensen  je zakladatelka a kreativní ředitelka kanceláře Kristine Jensen Architekti. Pohybuje se na pomezí architektury a krajinářství a její přístup je autorský v každém projektu. Nejvíce ocenění získala za Nicolai Kulturcenter v dánském Koldingu.
Iwona Wilczek je spoluzakladatelka studia db2 architekti, které sídlí v Opole. Mezi nejznámější projekty studia patří Administrativně-vstupní budova Muzea opolské vsi, která se vztahuje ke svému okolí, využívá tradiční materiály soudobým způsobem a souzní se svým okolí než by se vůči němu ostře vymezovala. Jedná se o zdárný příklad zasazení současné architektury do tradičního prostředí. Mezi další projekty patří Veřejná knihovna v Opole nebo Museun Silesia v Opole.

čtvrtek  1.10.2015 / 19:30 / Kino Světozor / Caroline Bos  (Holandsko)
Caroline Bos je spoluzakladatelka UNStudia - cenami ověnčeného studia z Amsterdamu, které mimo jiné realizovalo Erasmův most v Rotterdamu, Möbiův dům nebo Muzeum Mercedes Benz. 
Bos původně vystudovala dějiny umění v Londýně, později absolvovala architekturu na Univerzitě v Utrechtu. Nejprve se živila jako novinářka a v roce 1988 založila s Benem van Berkelem architektonickou kancelář v Amsterdamu, kde se stala vnitřním kritikem studia a psala koncepty budoucích projektů. Kancelář se později přejmenovala na UNStudio – síť expertů na architekturu a urbanismus. V roce 2012 ji tvořilo 153 členů ze 17 zemí, kteří dohromady dokončili 69 projektů. Caroline Bos byla u návrhů všech projektů. Také učila na různých institucích včetně Architektury v Arnheimu, na liverpoolské a vídeňské univerzitě a v  Berlage Institute v Amsterdamu. Spolu s Benem van Berkelem byla hostujícím lektorem na  Princeton University. Je spouluautorkou řady publikací UNStudia.

čtvrtek  5.11.2015 / 19:30 / Kino Světozor / Dorte Mandrup Poulsen (Dánsko)
zakladatelka a ředitelka kanceláře Dorte Mandrup Arkitekter.  V roce 1999 založila  Dorte Mandrup Arkitekter A/S a projekty její kanceláře byly široce diskutované a vystavované na mnoha architektonických výstavách. Dorte Mandrup je členem rady významného Muzea moderního umění v Lousianě a pověřeným členem Rady na záchranu historických budov a městského prostředí pod záštitou Ministerstva kultury.  Dorte Mandrup získala mnoho národních i mezinárodních ocenění.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články