Architekt, který učí lidi chodit, přiletí do Prahy

Zdroj
Nadace Partnerství
Vložil
Tisková zpráva
16.04.2010 23:40
Přednášky

Jan Gehl

Nadace Partnerství a dánská ambasáda Vás srdečně zvou na
setkání s Janem Gehlem, dánským architektem a výraznou osobností v utváření veřejných prostranství.

Jan Gehl výrazně ovlivnil přístup urbanistů i architektů k utváření veřejných prostranství, a to na základě pochopení života společnosti, potřeb užívání i dalších sociálních vztahů souvisejících s veřejnými prostranstvími. Díky průzkumům "on site", tedy přímo na místě, navrhuje citlivé architektonické, urbanistické i organizační řešení jak v oblasti veřejných prostorů, tak celoměstských strategií. Nejvíce známou a dlouhodobě ověřovanou strategií je právě město Kodaň, kterou se od 60. let povedlo postupně přeměnit z města aut a prázdných ulic na město pro lidi plného života. Jako první ze severských měst zavedla Kodaň pěší zóny, postupně omezuje parkování v centrální části města, buduje příležitosti pro veřejný život ve městě. Proto se Kodaň postupně proměňuje - zmizelo 600 parkovacích míst a více jak polovina všech cest je realizována na kole.

Kde a kdy: Praha, středa 21. dubna 2010

Program návštěvy Jana Gehla:
10.00–13.00  prezentace na akci Cyklokonference 2010 (Ministerstvo dopravy ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1)
13:1515.00 konzultace projektu Strategie pro veřejná prostranství MČ Praha 10, možná spolupráce Gehl Architects na projektu (Praha 10 OÚR, Partnerství o.p.s.)
16:0017:00 procházka s Janem Gehlem (bude upřesněno)
17:3019:30 přednáška s diskuzí pro studenty architektury a odbornou veřejnost, zástupci médií (posluchárna  C223, FA ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 - DejviceLively cities - živá města
(autor: Robert Sedlák z Nadace Partnerství)

Jan Gehl celý svůj profesní život zasvětil utváření živých měst - měst, kde lidé rádi pobývají na ulicích a náměstích, a to proto, že je tato veřejná prostranství svým uspořádáním lákají. Návrhy, jak vrátit do ulic a na náměstí lidi (namísto aut), vycházejí z dlouholetých průzkumů, jak lidé město obývají a co jim zde chybí. Jeho atelier Gehl Architects - Urban Quality Consultants vypracoval projekty pro mnoho světových metropolí i menších měst na všech obydlených kontinentech.

Návrhy vycházejí ze základního předpokladu, že v první řadě je třeba pro lidi zajistit pocit bezpečí (často stačí přítomnost jiných lidí v ulicích), pohodlí (pro chůzi i pobyt, rozhovor) a prožitek (příjemné měřítko budov, nabídku aktivit, mikroklima).

Gehl architects pracují nyní pro New York City a nedávno zrealizovali první úpravy na Broadway, kde byly rozšířeny chodníky, vytvořena pobytová místa a náměstíčka  s lavičkami, doplněny cyklopruhy. Gehlovci k tomu říkají: "Pokud je něco takového možné v New Yorku, je to možné všude".

"Let's put planning back on its feets!"  - "Vraťmě plánování zpět na nohy!" (Lars Gemzoe)
Koncept lively (soft) cities odpovídá na současné problémy, kterým čelí (už nejen) západní civilizace:
      - zdraví a obezita populace
      - mobilita a nefunkční doprava
      - životní prostředí
      - sociální aspekt - sounáležitost s místem, přímé mezilidské kontakty

"People first, please!" (Jan Gehl)
Jan Gehl a jeho tým vyvinuli unikátní pracovní postup založený na principu, že potřeby lidí jsou tím nejdůležitějším v městském plánování. 

Nejprve bereme v úvahu ŽIVOT, potom bereme v úvahu PROSTOR, a potom bereme v úvahu BUDOVYJan GEHL (1936) dánských architekt, leader vlastního ateliéru Gehl Architects - Urban Quality Consultants a emeritní profesor urbanismu na Škole architektury Královské dánské akademie krásných umění v Kodani. Působil také na mnoho dalších zahraničních univerzitách -Edinburgh, Vilnius, Oslo, Toronto, Calgary, Melbourne, Perth, Berkley, San José a Guadalajara. Jako konzultant působil a působí v mnoha městech v Evropě, severní Americe, Austrálii i Asii.
Je autorem mnoha knih o veřejných prostranstvích a urbanismu. Jeho první do češtiny přeloženou knihu Život mezi budovami vydala v roce 2000 Nadace Partnerství. Další český překlad knihy Nové městské prostory autorů Jan Gehl, Lars Gemzoe vydalo nakladatelství ERA v roce 2002. Poslední knihou přeloženou do češtiny je New City Life z roku 2006 pojednávající o proměnách městského života a přizpůsobování prostředí měst potřebám jeho obyvatel. V současné době připravuje Jan Gehl další knihu.
> www.gehlarchitects.com

Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje. Po celé České republice poskytuje nadační příspěvky neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům i jednotlivcům. Nadace Partnerství podporuje šetrné formy turistiky, výsadbu stromů a ochranu přírody, využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor, šetrnou dopravu a kvalitní a funkční veřejná prostranství v obcích a městech.  Do českého prostředí uvedla Nadace Partnerství v roce 2000 Jana Gehla překladem knihy Život mezi budovami. Ve svém programu Prostory a skrze svou dceřinou společnost Partnerství, o.p.s se Nadace Partnerství snaží propagovat a aplikovat Gehlovy myšlenky - konkrétně například Analýzou veřejného prostranství Zelného trhu v Brně, projektem Partnerství pro Budějovické náměstí v Praze nebo regenerací Benešovy třídy v Hradci Králové. Aktuálně se Partnerství, o.p.s podílí na zpracovávání Strategie pro veřejné prostory Prahy 10.
> www.partnerstvi-ops.cz
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
lubrikant
Vích
18.04.10 09:08
zobrazit všechny komentáře

Související články