Superstudio 2013 - mladí architekti na téma Nová Karolina

Zdroj
Antikvariát a klub Fiducia
Vložil
Tisková zpráva
17.04.2013 08:55
Superstudio dnes od 18 v Antikvariátu a klubu Fiducia. Mladí architekti, zasvěcený komentátor a aktuální téma výstavby na Nové Karolině a oživení centra Ostravy.

Prezentace výsledků letošní  ideové architektonicko-urbanistické soutěže Superstudio, která je určena pro  studenty  architektury bez ohledu na ročník a školu a věnovala se letos problematice výstavby na Nové Karolině.  Jednotlivé týmy vždy mají za úkol během 24 hodin zpracovat zadání formou autorské zprávy a powerpointové prezentace o maximální délce 10 slidů v časovém limitu 200 vteřin.

Večerem bude provázet architekt Radim Václavík.

V rámci festivalu Archikultura Ostrava jako večer z cyklu Pohyblivý svátek, který ve Fiducii pravidelně jednou za měsíc prezentuje mladé badatele a umělce.

Zadání soutěže, jejíž výsledky budou ve Fiducii prezentovány:
V Ostravě vyrostlo na pomezí (okraji) stávajícího centra nové obchodní a společenské středisko Karolina. Budoucí vývoj bude zajisté různorodý a dynamický.

Hlavní směry vývoje mohou být tyto:
A) Karolina se stane novým centrem Ostravy a bude se dále rozvíjet. Převezme symbolicky na sebe obraz Ostravy. Stávající centrum se nebude dále rozvíjet a bude stagnovat.
B) Karolina se nestane novým centrem Ostravy, ale bude se dále rozvíjet a posilovat. Stávající centrum s historickým náměstím bude nadále plnit společenskou funkci hlavního náměstí a centra.
C) ?

Zadání

Naznačení budoucího vývoje centra Ostravy v horizontu 10-50 let. Centrem se rozumí oblast Nové Karoliny ve vazbě na stávající centrální náměstí. Předpokládá se ideové zpracování tématu jakoukoli formou. Jenom texty, jenom diagramy, jenom grafické obrázky anebo jejich kombinace…

Ideové okruhy
1) Má konkurovat nově vznikající zástavba a její funkce stávajícímu centru?
2) Co je rozhodující pro udržení života ve stávajícím centru?
3) Co je možné udělat pro oživení města?
4) Oživí stávající centrum nějaké urbanisticko-architektonické zásahy? Jaké?
5) Jaké další faktory (nearchitektonické) jsou určující pro rozvoj centra a celého města?

Akce antikvariátu a klubu Fiducia finančně podporují: Ministerstvo kultury ČR, Nadace Open Society Fund Praha, Statutární město Ostrava, Nadace OKD, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Nadace české architektury, Česká komora architektů, MUDr. David Feltl, advokátní kancelář Jansa,Mokrý,Otevřel a partneři, Nadační fond Kousek po kousku
0 komentářů
přidat komentář

Související články