reSITE 2014: Podrobnější informace k programu konference

Zdroj
reSITE
Vložil
Tisková zpráva
09.04.2014 10:05
Téma konference: Města a krajiny nové ekonomiky
Lidé se postupně stěhují tam, kde je a jejich děti čeká lepší budoucnost. Pestrá nabídka  možností pracovního uplatnění stojí v základu tohoto rozhodování. Současná středo- a východoevropská města také soutěží o pozornost a energii svých občanů i investorů. Úspěšná města posilují své postavení jako centra vzdělávání, kultury, inovace a stávají se tak motorem ekonomiky.

Místo konání konference: Forum Karlín, Praha
reSITE 2014 bude historicky první konferencí ve zcela novém multifunkčním sále v Pernerově ulici v Praze 8, o kapacitě 2 000 sedících diváků. Jde o nejmodernější multifunkční sál svého druhu v celé České republice.

Datum konání konference: 19. a 20. června 2014

Diskusní panely:

Hustota a městský rozvoj
Společně s městskými ekonomy se zaměříme na vztah mezi hustotou zástavby, ekonomickou efektivitou a intenzitou rozvoje.

Industriální minulost: inovativní budoucnost
Průmyslová revoluce a období plánované ekonomiky zanechaly v centrech našich měst mnoho dosud nevyužitých šancí a vnitřních kapacit, které čekají na chytrá řešení.

Občanská vytrvalost: Město pro všechny
Nečekejme již na spásná řešení shora a dejme se do práce. Město je naše, pojďme jej přetvořit k našemu obrazu.

Strategické plánování a veřejná diskuse
Jak definovat dlouhodobé cíle v okamžiku, kdy každý plán je ve chvíli svého dokončení již zastaralý?


Vybraní řečníci:

Edward Glaeser
Profesor ekonomie na Harvardově univerzitě, specialista na městskou ekonomii, autor bestselleru The Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier and Happier (Triumf města: Jak nás náš největší vynález dělá bohatšími, chytřejšími, zelenějšími, zdravějšími a šťastnějšími).

Michael Kimmelman
Exkluzivní kritik deníku The New York Times pro oblast architektury, s důrazem na bytovou výstavbu, veřejný prostor, infrastrukturu, komunitní rozvoj a sociální odpovědnost. Dle spisovatele Roberta Hughese ”nejbystřejší americký umělecký kritik své generace“.

Michael Desvigne
Nejvýznamnější krajinářský architekt současnosti, spolupracující na realizacích ve více než 12 zemích s architekty jako jsou Herzog a de Meuron, Foster+Partners, Rem Koolhaas, Christian Portzamparc, I. M. Pei, Renzo Piano, Richard Rogers nebo Jean Nouvel. Za své počiny v oblasti městského plánování (Paříž, Euralens, Marseille) získal v roce 2011 získal francouzskou Velkou cenu za urbanismus.

Stig Lennart Andersson
Dánský krajinářský architekt, zakladatel a kreativní ředitel interdisciplinární organizace SLA  v Kodani, profesor městského designu na Kodaňské Univerzitě, hostující profesor na École Polytechnique Fédérale de Lausanne. První nositel prestižní evropské ceny Topos European Landscape Award.

Jevgenij Asse
Jediný současný světově uznávaný ruský architekt a umělec, v období totality spojovaný se skupinou tzv. „bumážniků“ neboli „papírových architektů“, později nadšený realizátor a kurátor ruských prezentací na Benátském architektonickém bienále (2004, 2006). Spoluzakladatel, profesor a děkan MARCH, první nezavislé architektonické školy v Rusku (od 2012).

Adam Greenfield
Urbanista a spisovatel, zakladatel a vedoucí newyorského studia Urbanscale a spoluzakladatel designového týmu Do projects, pracující na pomezí designu, technologie a kultury, se silným zájmem o městské formy. Dříve pracoval jako šéf designu pro Nokii v Helsinkách, jako informační architekt v Tokiu, rockový kritik pro časopis SPIN, medik v Berkeley, kavárník v Západní Filadelfii, nebo jako seržant v amerických jednotkách speciálních operací.

Margaret Newman
Výkonná ředitelka Newyorské městské umělecké společnosti (MAS), která se zasazuje o inteligentně plánované zastavěné prostředí v NYC, podpořené ekonomickým růstem a kulturní rozmanitostí. Léta pracovala jako vedoucí týmu na Odboru dopravy města New York, kde zajišťovala vedení velkých projektů, včetně plánů na zásadní přestavbu Times Square, s důrazem na udržitelný design.

Adriaan Geuze

Spoluzakladatel světoznámého nizozemského studia West 8, zaměřeného na městský design a krajinářskou architekturu. Ve svém přístupu unikátním způsobem spojují prvky současné kultury, městské identity, architektury, veřejného prostoru a technologií, vždy s ohledem na místní kontext, který sahá od proslulé čtvrti Borneo v Rotterdamu, Governor's Island v New Yorku, přes Malorku, Rio Madrid nebo Toronto až do Soulu.

Mark Johnson
Zahradní architekt a městský designer, zakladatel firmy CIVITAS. Mezi jeho významné projekty patří rekonstukce letiště Stapleton v Denveru, regulační plán Říční revitalizace v Los Angeles, Museum Park Miami a San Diego North Embarcadero. Jeho projekty velkého měřítka zapojují sociální, ekonomické a environmentální systémy, specializuje se na nové využití brownfieldů.

Nicolas Buchoud
Přední francouzský expert na udržitelný městský rozvoj. Podílel se na plánu Velké Paříže a Rozšíření Moskvy. Zakladatel konzultační společnosti Renaissance Urbaine, zapojené v řešení strategického rozvoje měst v Rusku, Indonésii, Japonsku a Severní Americe. Jako městský úředník pracoval přes 10 let v oblastech sociálního bydlení na periferiích francouzských měst.

Tomáš Ctibor
Vedoucí Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy, zpracovávajícího zásadní strategické dokumenty rozvoje pro Prahu jako Strategický plán nebo nový Metropolitní plán. Je též externím pedagogem na Fakultě architektury ČVUT a členem nezávislých mezinárodních institucí, které sdružují profesionály a znalce v oblasti nemovitostí. Dříve působil jako člen řídícího výboru agentury CzechInvest.

Jan Světlík
Předseda představenstva a generální ředitel firmy Vítkovice Holding, a.s. Iniciátor a investor nejambicióznější přestavby a revitalizace post-industriálního areálu v České republice, tzv. Dolní oblasti Vítkovic, na novou živou městskou čtvrť, založenou na kreativním průmyslu.

Tereza Stöckelová
Socioložka se zaměřením na soudobé proměny výzkumu a vzdělávání, pohyb znalostí mezi vědou a společností a na otázky politické ekologie. Působí v Sociologickém ústavu AV ČR, a vyučuje na Katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií UK. Spoluzaložila ProAlt - Iniciativu pro kritiku reforem a na podporu alternativ. V poslední době upoutala knihami Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti a Etnografie: Improvizace v teorii a terénní praxi (spolueditorka).

Pro další informace ohledně témat, hostů a dalších projektů sledujte naše kanály - ZDE.
0 komentářů
přidat komentář

Související články