První Architekturloge v České republice

Vložil
Jan Kratochvíl
09.06.2007 14:15
Jednou z aktivit vídeňského Forum experimentelle Architektur je pořádání diskusních setkání mezi ateliéry. Hlavní organizátor projektu, Jan Tabor, pozval v minulých letech do Vídně několik českých architektů, aby představili své práce. Po prezentaci ateliéru Zdeňka Fránka na "lóži" u feld72 se Jan Tabor rozhodl uspořádat první zahraniční setkání na oplátku v Brně ve Fránkově ateliéru.
Společně s Taborem přijel v pátek 8. června do Brna Albert Wimmer (www.awimmer.at), který představil svou tvorbu. Tabor vybral Wimmera záměrně, poněvadž podobně jako Fránek, byl i Wimmer rakouskou scénou dlouhá léta přehlížen. V poslední době na sebe upozornil vítězstvím v několika soutěžích a především realizací fotbalových stadionů v Klagenfurtu, Salzburgu a Innsbrucku pro Euro 2008.
V úvodu své přednášky představil vítězný projekt na stavbu vídeňského Hlavního nádraží. Úkolem nového nádraží je sjednotit tři dosavadní nádraží Východ, Jih a Západ a vytvořit moderní tranzitní uzel plánovaného evropského koridoru. Velmi důležitým aspektem návrhu byla revitalizace celého území kolem nádraží. Forma stavby byla inspirována pohybem projíždějících vlaků.
Právě provoz staveb je pro Wimmera důležitým faktorem při koncipování návrhů. To demonstroval jednak u stadionů a také u dalšího vídeňského nádraží Praterstern. Během promítání a komentáře jednotlivých stadionů vysekl Wimmer Taborovi poklonu, když ocenil jeden z jeho textů, který se dotýkal kolektivního prožitku diváků v hledišti stadiónu. Jednotlivé stadióny se potýkaly s problémem jejich kapacity. Wimmer si libuje v ocelových odvážných konstrukcích, zkoumá světelné vlastnosti fasád a usiluje o měnící se atmosféru svých staveb.
V závěru prezentace architekt Wimmer promítnul své projekty pro bydlení. Větší díl času věnoval bytovému domu na Odeongasse, kde se potýkal s nedostatkem místa a snažil se novostavbou vrůst do silně funkčně promíchané okolní struktury. Z bytových projektů zaujaly i Ville Verdi v bezprostřední blízkosti vídeňských Gasometerů. Wimmer se vyznal ze své touhy pracovat se střešní krajinou bytovek, kam většinou umísťuje penthousy - podobné rodinným domům, a s parterem stavby, který často nechává volný, aby nebylo přírodní prostředí přerušováno a volně plynulo.
Wimmer se představil jako zkušený architekt-profesionál s řadou velkých realizací. Jeho respekt k uživateli a místu byl znát z každé prezentované stavby respektive projektu. Otázky z publika směřovaly zejména k soutěžím a jejich vyhrávání. Wimmer upozornil na stěžejní moment při zpracovávání soutěžního návrhu, a to výběr správné varianty. Zejména té, které je v daný společenský okamžik nejlepší a která má největší předpoklady na vítězství. Jemu samotnému trvalo desítku let, než tento nejdůležitější aspekt soutěžení poznal. Zdůraznil, že soutěží je dobré se zúčastňovat pouze v případě, pokud má architekt k danému tématu co říci. Větší váhu klade na koncept projektu než na působivou prezentaci.
V druhé části večera na oplátku architekt Fránek představil svou tvorbu. Od dostavby zámku v Opatovicích přešel přes sérii rodinných domů až k posledním projektům a soutěžím. Architekta Wimmera očividně zaujaly Fránkovy experimenty s klenebnou konstrukcí v první polovině 90. let. Uvolněnější styl přednášky doplnily "historky z natáčení", které byly pro většinu z přihlížejících nové.
V závěru setkání využil architekt Fránek přítomnosti Jana Tabora a vyzval jej k pokřtění svého vůbec prvního katalogu, jenž předznamenává blížící se podzimní pražskou výstavu. Recenzi knihy přinášíme na jiném místě.
Nezůstalo však u křtu jediného, nýbrž se svou trochou do mlýna přišel i Doc. Rezek, který v dobré náladě společně s Petrem Kratochvílem představili Rezkovu zatím poslední knihu. Symbolickou tečkou za oficiální částí večera bylo Rezkovo autorské čtení na dobrou noc.
Publikum v Brně se na rozdíl od vídeňských "lóží" ukázalo jako diskusně nezkušené, avšak bodré a srdečně vřelé. Dalším krokem Jana Tabora je pozvání architektů z brněnského D.R.N.H. do Vídně.

Zdeněk Fránek: Stavby / Buildings picture
Zdeněk Fránek: Stavby / Buildings
2007
Naše cena: 490 Kč (doba expedice: do 7 dnů)
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
was it free??:-)
Honza
12.06.07 08:42
zobrazit všechny komentáře