Přednáškový cyklus „Středy na AVU“

Zdroj
Terezie Nekvindová, VVP AVU
Vložil
Tisková zpráva
22.02.2010 19:55
Přednáškový cyklus pořádaný Vědecko-výzkumným pracovištěm Akademie výtvarných umění (VVP AVU) se v letním semestru 2009/2010 poprvé zaměří na architekturu. Během čtyř přednášek se pokusí dotknout několika témat české a slovenské architektury od 60. let do současnosti. Jednotlivá témata budou uchopena jak historiky architektury, tak samotnými architekty.

Od roku 2007, kdy na AVU tento cyklus probíhá, se v rámci vlastních prezentací představila řada současných výtvarných umělců. Doplnily je teoretické přednášky kurátorů nebo historiků umění týkající se umění 20. a 21. století. (Více viz http://vvp.avu.cz/aktivity/prednasky) Na zimní semestr 2010/2011 připravujeme cyklus zaměřený na teoretické zhodnocení nejsoučasnějších proudů v českém umění mladými progresivními teoretiky.

Přednášky v letním semestru 2009/2010:

17. 3. 2010
HENRIETA MORAVČÍKOVÁ, Monumentalita pozdního modernismu: ideologická či architektonická?

Vedoucí oddělení architektury na Ústavu stavitelství a architektury Slovenské akademie věd se bude zabývat projevy monumentality ve slovenské architektuře druhé poloviny 20. století, jejím vztahem k dobové mezinárodní diskuzi o monumentalitě, společenským a historickým podmínkám. Dotkne se také aktuálního přijímání těchto staveb odbornou i laickou veřejností.


14. 4. 2010
ZDENĚK HÖLZEL, Vzdálené ozvěny ze světa: Archigram, McLuhan, Jencks, Venturi a česká architektura

Architekt Zdeněk Hölzel, který na přelomu 70. a 80. let patřil mezi mladé autory přejímající v Čechách postmoderní myšlenky, pronese přednášku o tehdejších zahraničních vzorech. Promluví o světové architektuře v 60. a 70. letech, zejména o Jencksovi a Venturim, jejichž texty v 70. letech přeložil a vydal v samizdatu. „Nechci mluvit jako teoretik, či historik, jimiž nejsem a nebyl jsem. Natož překladatel. Jenom architekt, který se chce orientovat. Proč to celé: neobjektivní představení atmosféry té doby.“


28. 4. 2010
ROSTISLAV ŠVÁCHA, Nové vize modernosti, 1985-1995

Významný český historik architektury bude sledovat tvorbu několika předních českých architektů, kteří v 70. a 80. letech projevovali jistý zájem o západní postmodernismus, ale v druhé polovině 80. let začali hledat jinou cestu (Alena Šrámková, Emil Přikryl, Václav Králíček, Josef Pleskot, Ladislav Lábus ad.). Záhadnou roli v jejich přechodu od postmodernismu k nové modernosti sehrály odkazy k tradici funkcionalismu, které lze vyložit různými způsoby. Jasný příklad nové modernosti jim naproti tomu ukazovala švýcarská minimalistická architektura.

12. 5. 2010
OSAMU OKAMURA, Architektura věc veřejná

Česká architektura a městské plánování se stále nemohou vymanit z izolace expertního diskurzu. Komu dnes patří město? Jak šířit povědomí o hodnotách kvalitně řešeného vystavěného prostředí? Tyto a další otázky si bude klást architekt a šéfredaktor brněnského časopisu Era 21.

Přednášky začínají vždy v 18:00 v Digilabu AVU (aula) – 3. patro, Akademie výtvarných umění, U Akademie 4, Praha 7

0 komentářů
přidat komentář

Související články