Přednáška: Architektura a urbanismus Paříže 20. století

Zdroj
Slezská galerie
Vložil
Tisková zpráva
11.10.2008 11:40
Přednášky

Slezská galerie, Těšínská 35, 710 00 Slezská Ostrava
16. 10. 2008 v 18.00 hodin


Tajemník Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze PhDr. Richard Biegel, Ph.D. nás seznámí s historií pařížského urbanismu ve 20. století. Současná pařížská architektura představuje soustavný svár dvou zásadně protichůdných koncepcí. Na jedné straně stojí Paříž bulvárů, kterou pro Napoleona III. vytvořil ve druhé polovině 19. století profesor baron Hausmann, a kterou dnes většinou vnímáme jako samu podstatu města. Na druhé straně pak stojí radikální projekty, které chtěly Paříž proměnit v město výškových staveb, autostrád a zelených ploch, které stále nejlépe symbolizuje Le Corbusierův projekt zářícího města z počátku 20. let. Svár těchto dvou „paralelních“měst je v Paříži stále patrný a nelze říci, že by jedna z koncepcí definitivně zvítězila. Na počátku 21. století tak stojí Paříž stále na pomyslné křižovatce, která může její podobu během velmi krátké doby dramaticky proměnit.

> www.slezskagalerie.cz
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
skvěle, zásadní otázka
Vích
12.10.08 01:46
zobrazit všechny komentáře