offcity x diskusní panel: Městský kulturní prostor

Zdroj
OFFCITY
Vložil
Tisková zpráva
16.07.2010 14:20
TERMÍN:     20. července 2010
ČAS:         19:00 – 21:00 hodin
MÍSTO:     Dům U Jonáše, Pernštýnské náměstí 50, Pardubice

Občanské sdružení Terra Madoda v rámci svého dlouhodobého projektu OFFCITY ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích připravili na večer dne 20. července 2010 moderovanou panelovou diskusi, jejímž ústředním tématem bude MĚSTSKÝ KULTURNÍ PROSTOR.

Městský kulturní prostor charakterizujeme jako místa v organismu města, kde se odehrávají „kulturní aktivity“ a „kulturní služby“. Jejich podoba, vztah k urbanismu, funkční náplň, dnes může nabývat nečekaných forem, posunů a inovací.

Diskuse s osobnostmi z uměleckého provozu a teoretiky architektury by měla tyto možnosti rozvinout a opřít o jejich bohaté zkušenosti.

Jak lze definovat kulturní prostor?
Odpovídají zaběhnuté institucionální modely kulturních prostor soudobým požadavkům?
Má být kulturní městský prostor centralizovaný nebo distribuovaný?
Jakou roli má hrát ve veřejném prostoru města?
Nelze rozšířit spektrum městských kulturních prostor o nové ekonomicky nenáročné provozy?
Jak má tedy vypadat soudobý či budoucí kulturní prostor města? 

To jsou některé z otázek, na které se společně pokusíme odpovídat.

Jedním z motivů, proč si tyto otázky klademe a proč tuto panelovou diskusi iniciujeme, je fakt, že Město Pardubice začalo na počátku roku 2010 pracovat na tvorbě nového strategického a koncepčního materiálu rozvoje kultury. Z průběžných diskusí mezi zástupci města a pardubickými kulturními subjekty již v tuto chvíli vyplývá absence relevantního kulturního prostoru ve městě. V rámci projektu OFFCITY jsme se rozhodli prozkoumat tento požadavek a nabídnout svěží pohled do kulturní problematiky.

NA DISKUSNÍ PANEL BYLI PŘIZVÁNI:

Petra Nacu        vedoucí Odboru hlavního architekta města Pardubic
Adam Gebrian        architekt, teoretik architektury
            http://www.ag-ent.cz
            http://www.archit.cz/adam/
Cyril Říha        vědec, teoretik architektury a urbanismu
            http://www.cts.cuni.cz/new/?Loc=psn&Lng=1&UID=38
Šárka Havlíčková    umělecká ředitelka divadla Alfréd ve dvoře Praha
            http://scena.cz/index.php?d=3&page=nethovory&id_n=375&full=1
Vladimír Kokolia    výtvarný umělec, pedagog na AVU Praha
            http://www.kokolia.eu/
Ládví            umělecká skupina, která se pohybuje na hranici umění a veřejně-prospěšné činnosti; Jan Haubelt, Tomáš Severa, Adéla Svobodová, Jiří Thýn
            http://ladviweb.ic.cz/
OFFCITY        realizátoři dlouhodobého projektu OFFCITY, který zkoumá rozdílné pohledy na město; Josef Čevora, Jiří Dobeš, Michal Mačuda, Bohdan Šeda, Ondřej Teplý, F. R. Václavík, Šárka Zahálková
            www.offcity.cz

Diskusi moderuje Jan Potůček, spoluzakladatel o. s. Dialog pro Pardubice (http://www.pro-pardubice.cz), šéfredaktor DigiZone.cz, dříve působil v Lidových novinách a v Reflexu.

Diskusní panel je rovněž úvodním setkáním architektonického workshopu, který se uskuteční v rámci letního projektu Živé galerie ve Východočeské galerii v Pardubicích.

www.offcity.cz
www.vcg.cz/laborator.html

Na diskusní panel zveme všechny zájemce o problematiku - architekty, politiky, zástupce samosprávy, umělce, ale také nejširší veřejnost.

Pořádá o. s. Terra Madoda ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích v rámci projektů OFFCITY 2010 a Laboratoř no. 50 – živá galerie.
Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

 
OFFCITY_WORKSHOP / ARCHITEKTONICKÁ LABORATOŘ

TÉMA:     KULTURNÍ PROSTOR
TERMÍN:     20. – 24. července 2010
MÍSTO:     Dům U Jonáše, Pernštýnské náměstí 50, Pardubice

Workshop, na který byli přizváni architekti profesionálové, se uskuteční v rámci rozsáhlejšího projektu Východočeské galerie v Pardubicích s názvem LABORATOŘ no. 50, který je zaměřený na oživování a poznávání prostoru galerie v Domě U Jonáše, hledání přesahů mezi jednotlivými uměleckými žánry, pátrání po souvislostech a vztazích mezi člověkem a prostorem.

Přizvaní architekti se budou od 20. do 24. července 2010 pokoušet hledat a nalézat odpovědi na otázky, které se týkají městského kulturního prostoru a které netíží pouze Pardubice. 

Jedním z cílů workshopu je propojení aktivit s ostatními účastníky akce, využití vzájemné synergie s možností vytvořit společnou finální prezentaci. Účastníci workshopu budou moci v rámci přiděleného času navštívit a pozorovat ostatní probíhající workshopy.

Výstupem z workshopu bude výstava konaná od 11. srpna do 12. září 2010 v prostorách Východočeské galerie v Pardubicích v Domě U Jonáše.

Pořádá o. s. Terra Madoda ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích v rámci projektů OFFCITY 2010 a Laboratoř no. 50 – živá galerie.
Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.
0 komentářů
přidat komentář

Související články