Matthew Carmona: Urban design adds value

Zdroj
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vložil
Tisková zpráva
23.09.2015 22:20
„Kvalitní veřejná prostranství zvyšují ekonomickou a společenskou hodnotu svého okolí.“ Tak zní myšlenka, kterou popularizuje profesor Matthew Carmona, jeden z nejvýraznějších akademiků současnosti zabývajících se  městským plánováním. O tom, jak může kvalitní design ulic a náměstí ovlivnit prosperitu města či přispět k jeho ekologické udržitelnosti, bude Carmona mluvit v přednášce „Urban design adds value“ na pražském ČVUT ve čtvrtek 24. září od 18.00 hodin.

„Pořád ještě máme problém pochopit spojitost mezi dobrým městským designem a hodnotou prostředí,“
říká Carmona, který je mimo jiné poradcem britské vlády. Na příkladu čtyř výzkumných projektů ukáže, co městu přináší investice do kvalitního městského prostoru.

„Měnit pražská náměstí a ulice k lepšímu je jedním z našich nejdůležitějších úkolů. Je potřeba si uvědomit, že je to právě tvář veřejných prostranství, co dělá město příjemným pro život jeho obyvatel. Právě proto klademe takový důraz na projekty, jako je třeba rekonstrukce Vinohradské třídy,“ uvedl Petr Hlaváček, ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy. „Matthew Carmona je výjimečnou osobností, oproti jiným teoretikům stojí jeho poznání o tvorbě města nohama na zemi a poskytuje realističtější, i když často komplikovaný obraz o vztahu mezi procesem tvorby veřejných prostranství a jejich skutečným stavem. Jsme rádi, že jej IPR Praha ve spolupráci s FA ČVUT můžeme v Praze přivítat.“

Urban design coby samostatný obor vznikl před půl stoletím v rámci snahy o synergii při navrhování veřejných prostranství. Nejlepší návrhy veřejných prostranství totiž vznikají ve spolupráci odborníků z několika oborů - architektury, krajinářské architektury, územního plánování, ochrany životního prostředí a sociálních věd, zabývajících se lidským chováním a městskou správou. Urban design jako akademická disciplína mimo jiné zkoumá vztah mezi kvalitou veřejných prostranství ulice či náměstí, a hodnotami, které přináší. Často se ukazuje, že investice do kvalitního designu se městu vrací: městská třída se stromy a lavičkami nejen zhodnocuje přilehlé nemovitosti, ale také přitahuje lidi, kteří pak chodí nakupovat do místních obchodů.

Matthew Carmona
je profesorem Bartlett School of Planning při University College London, kde vyučuje městské plánování a urban design. Jeho přednáška se bude konat ve čtvrtek 24. září od 18:00 v sále „Gočár“ Fakulty architektury ČVUT, Thákurova 9. Následovat bude diskuze, v níž vystoupí Pavla Melková, ředitelka Kanceláře veřejných prostranství Institutu plánování a rozvoje Prahy, nebo architekt Michal Kohout z FA ČVUT. Přednáška i diskuze budou probíhat v angličtině.
0 komentářů
přidat komentář