kruh podzim 2014: Martino Tattara + Vesna Jovanović

Zdroj
Pavlína Svatoňová / o.s. Kruh
Vložil
Tisková zpráva
04.12.2014 08:40
Občanské sdružení Kruh pokračuje v reflexi aktuálních tendencí ve švýcarské architektuře - dlouhodobě jedné z nejinspirativnějších architektur v Evropě - a spolu s prestižní Fakultou architektury na ETH v Curychu uvádí další přednáškový večer z cyklu „Švýcarsko-české inspirace“, podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci Fondu partnerství.

Studio Basel

Martino Tattara / Pozor: Švýcarsko!

Vesna Jovanović / Současná městská území

čtvrtek 04. prosince 2014 v 19:30 hodin
Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1
vstup zdarma


Sídelní kaše, město prorůstající do krajiny, husté město... to jsou termíny, se kterými se setkáváme stále častěji, ať už v debatě politické či na půdě vysokých škol. Stále zastavěnější krajina a města přerůstající do ní je aktuální téma všech evropských měst. Jakou odpověď přináší platforma Studio Basel, kterou založili slavní světoví architekti Roger Diener, Jacques Herzog a Pierre de Meuron, Marcel Meili již v roce 1999?
 To se dozvíme na přednášce 4. prosince 2014 v pražském kině Světozor.

Vystoupí zde dva významní zástupci této platformy, praktikující architekti Martino Tattara a Vesna Jovanović. Oba se zaměřují na vztah mezi architekturou a obecným urbanismem a zabývají se výzkumem bující sídelní kaše a alarmujících sídel s nízkou hustotou s domy pro jedinou rodinu, která stále zaplavují krajinu. Přednáška představí, jak spolu souvisejí a vzájemně se ovlivňují termíny jako příroda, voda, zemědělství, sídlo, infrastruktura a výroba.

Rozbujelost sídelní kaše je v současné době ještě více alarmující než v roce 1959, kdy tři švýcarští intelektuálové Max Frisch, Lucius Burckhardt a Markus Kutter představili text nazvaný Achtung: Die Schweiz (Pozor: Švýcarsko), varující před sídelní kaší ve švýcarské krajině a požadující nový a kontrolovanější urbanismus ve formě zhuštěnějších sídel. 
Toto téma je v řadě evropských zemí stále aktuální a Česká republika, která nastoupila do tohoto vývoje o 25 let později, se začíná vyrovnávat s podobnými problémy jako naši sousedé. Současný výzkumný projekt Studia Basel, který představí přednášející, se soustředí na „Landschaft“ – tedy na zemi, krajinu, veškerá nezastavěná území a způsob zacházení s nimi v mezích moderní demokracie při zachování svobody jednotlivce volit si vlastní způsob života. 
Jaké jsou nové přístupy k transformaci území, sídelní kaši a urbanismu širšího měřítka? Jaký je vztah sídel k využívanému (vykořisťovanému) území?

Martino Tattara je praktikující architekt a vedoucí pro výzkum a pedagogiku na ETH Studio Basel. V oblasti teorie se zaměřuje na vztah mezi architekturou a obecným urbanismem. Přednášel a publikoval mnoho textů na téma projektování měst. Je spoluzakladatelem architektonického studia Dogma v Bruselu.

Vesna Jovanović
je praktikující architektkou zabývající se výzkumem územního rozvoje měst. Od roku 2011 učí na ETH Studio v Basileji a od roku 2014 na univerzitě v Neuchâtelu. Pracovala na několika projektech týkajících se územního plánování, rozsáhlé výstavby a strategií růstu v oblasti Beneluxu a ve východním Turecku. Působila jako hostující kritička a přednášející na UdK v Berlíně, v Bytovém institutu IHS v Rotterdamu, na Akademii architektury v Mendrisiu a na škole MARCH v Moskvě.

Projekt je součástí cyklu Švýcarsko-české inspirace a probíhá ve spolupráci o.s. Kruh a Fakulty architektury na ETH a je spolufinancován Programem česko-švýcarské spolupráce.
Během letošního roku v Praze vystoupila řada špičkových architektů, teoretiků a historiků architektury, kteří představili aktuální tendence ve světové architektuře, a to jak na praktické, tak teoretické rovině. Představili publiku zázemí vzniku jedné z nejkompaktnějších a nejinspirativnějších architektur v Evropě, kterou švýcarská architektura v čele s duem Herzog and de Meuron a jinými výraznými tvůrci je. Projekt navazuje na úspěšné a divácky velmi navštěvované cykly představující architekturu jednotlivých evropských zemí – cyklus francouzský, španělský a holandský.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články