Klub Za starou Prahu: program akcí na leden 2009

Zdroj
Klub Za starou Prahu
Vložil
Tisková zpráva
09.01.2009 17:40
Cyklus: Památkářské minimum pro každého (připravuje a uvádí: K.Bečková):
12. 1.  Princip restaurování v památkové péči
Ing. arch. Miloš Solař, památkář, pracovník  ústředního pracoviště Národního památkového ústavu, člen Domácí rady Klubu
2. 2.   Zásady umísťování výškových staveb v Praze
První veřejná prezentace nové metodiky názorného posuzování výškových stavebních záměrů, která byla vytvořena pro Magistrátu hlav. města Prahy
Ing. arch. Oleg Haman, architekt, ateliér Casua
Juditina síň, Mostecká 1, Praha 1, v pondělí od 18 hod. Vstupné dobrovolné.

Cyklus: Technické otázky v památkové péči (připravuje a uvádí: V. Jandáček):
15. 1. Jak obnovit západní křídlo Průmyslového paláce
Diskuse: zváni jsou všichni zájemci, kteří by chtěli sdělit svůj názor
22. 1. Tepané kovové sochy a jejich restaurování
Ivan Houska
29. 1. Cihelné konstrukce v minulosti
Ing. Pavel Procházka
Juditina síň, Mostecká 1, 118 00 Praha 1, vždy ve čtvrtek od 18 hod.
Pořádáno ve spolupráci s VCPD ČVUT a ČKAIT. Vstupné dobrovolné.

Cyklus: Pondělky ve věži (připravuje a uvádí: R. Biegel):
19. 1. Tradicionalismus v současné světové architektuře
PhDr. Martin Horáček, Ph.D., historik umění, pedagog VUT v Brně a PF UP v Olomouci, předseda o. s. Za krásnou Olomouc
Juditina síň, Mostecká 1, Praha 1, v pondělí od 18 hod. Vstupné dobrovolné.

Ostatní akce a informace viz: www.zastarouprahu.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články