Evropský festival filozofie ve Velkém Meziříčí - změna a stálost

Zdroj
Architekt Petr Velička
Vložil
Tisková zpráva
01.06.2007 15:55

pátek22června2007

Doprovodná akce
Výstava florálních objektů
Garant: Bohuslav Rabušic,
Marie Bittnerová, Jiří Martínek
MZLU, Zahradnická fakulta Lednice na Moravě
Studenti ZUš Velké Meziříčí
Celý den Zámecký park, nádvoří
Vzdělávací přednáška
Filozofi e a kosmologie
Od obrazu statického světa
k pojetí dynamického vesmíru
Josef Krob
děkan Filozofi cké fakulty
Masarykovy university Brno
10.00 Gymnázium aula
 
Diskusní fórum, autorské čtení
Změna a stálost
v architektuře a krajině
Ivar Otruba, Vlado Milunić,
Zdeněk Trefil, Lubomír Rychtár,
David Prudík, Václav Babka,
Petr Velička
Praktikující autorizovaní architekti čKA
14.00-17.00 Lutheránské gymnázium, náměstí
 
Divadelní představení
Jan Hus a Stanislav ze Znoyma 
Divadelní soubor profesorů
a studentů
Filozofická fakulta
Masarykovy university Brno
17.00 Jupiter club
Vernisáž výstavy florálních objektů
Změna a stálost
v aranžování a landartu
Bohuslav Rabušic
MZLU, Zahradnická fakulta Lednice na Moravě
Studenti ZUš Velké Meziříčí 
18.30-19.30 Zámecký park
Koncert
12. ročník hudebního festivalu
Concentus Moraviae
EWAVE - Epoque Quartet,
Petr Wajsar, Gabriela Vermelho
(D. Balakrishnan, P. Wajsar,
B. Carey, J. Hendrix )
19.30 Nádvoří zámku (VSTUPNÉ)
Autorské čtení
Proměněné sny
Petra Dvořáková
Vítězka v soutěži Litera 2007
kategorie publicistika
21.00 Nádvoří zámku

sobota23června2007

Mistrovská přednáška + Diskuse 
Změna a stálost: Labyrint světa Jana
Amose Komenského mezi Erasmem
a Leibnitzem / Marta Fattori
děkanka fakulty fi lozofi e LA SAPIENZA Università di Roma, Itálie
10.00-11.00 Nádvoří zámku
Mistrovská přednáška + Diskuse
Změna a stálost ve francouzské
výchově / Béatrice Vicaire, Francie, FF MU Brno
11.15-12.05 Nádvoří zámku
Mistrovská přednáška + Diskuse
Podřízenost v totalitním režimu nebo
morálka odporu – etika disentu
Ilios Yannakakis, Universita Lille, Francie
12.05-13.00 Nádvoří zámku
Mistrovská přednáška
Masaryk, Patočka ....... a co dál?
Erazim Kohák, FFUK Praha, FLÚ AV čR Praha
14.15-15.00 Nádvoří zámku
Přednáška
Prezentace filozofa K. Kosíka
Michael Hauser, FLÚ AV čR Praha
15.05-15.35 Nádvoří zámku
Mistrovská přednáška
Filozofie a EU
Petr Horák, FF MU Brno, FLÚ AV čR Praha
15.45-16.25 Nádvoří zámku
Přednáška
Změna a stálost v evropském kontextu
Petr Bližkovský, Generální sekretariát rady Evropské unie,
ředitel pro ekonomiku a regionální politiku
16.35-17.05 Nádvoří zámku
Autorské čtení
Z knihy „Historie Evropy“ 
17.05 -17.15
Diskuse k předneseným tématům
Erazim Kohák, Michael Hauser,
Petr Horák, Petr Bližkovský 
17.20 Nádvoří zámku
Autorské čtení, hudební doprovod
Poezie Na boží poušti
Sylvie Richterová
LA SAPIENZA Università di Roma, Itálie
Básnické sbírky Neviditelné jistoty (Praha 1994)
a čas věčnost (Praha 2003)
18.30 špitální kostelík sv. Kříže
Tisková konference
k Evropskému filozofickému festivalu
ve Velkém Meziříčí
20.00 Jupiter club, koncertní sál

neděle24června2007

Doprovodná akce
Slavnostní mše
v kostele sv. Mikuláše
Velkomeziříčský děkan Jan Peňáz 
10.00 Kostel sv. Mikuláše
Vzdělávací přednášky
Změna a stálost / Analytická
filozofie / Paradox jednání podle
pravidla / Pojem soukromého
vlastnictví / Filozofi e a zdravý rozum /
Relativizmus a fundamentalizmus ve
filozofii vědy / Předmět smyslového
poznání / Teorie vědomí
Petr Koťátko, Tomáš Hříbek,
Jiří Nosek, Vladimír Havlík,
David Svoboda, Juraj Hvorecký
FLÚ AV čR Praha
9.30-12.30 Jupiter club, átrium kina
Panelová diskuze
Masarykova filozofie češství a dnešek
Miroslav Pauza
FF UK Praha, FLÚ AV čR Praha
13.00-15.00 Jupiter club, átrium kina
Vzdělávací přednášky
Aristotelsko-scholastická filozofie
/ život a dílo Francisco Suaréze
/ Dilema svobody a nutnosti
z hlediska metafyziky a filozofické
logiky / Manželství očima
středověkých filozofů
Daniel Heider, Petr Dvořák,
Pavel Blažek
FLÚ AV čR Praha
15.30 -17.00 Jupiter club, átrium kina
Přednáška k výstavě
Změna a stálost
v zahradní tvorbě Evropy
Markéta Veličková, Petr Velička
Atelier WELLGARD 
15.30 -16.15 Nádvoří zámku
Doprovodná akce
Změna a stálost v aranžování
květin v běhu času
Bohuslav Rabušic, Marie Bittnerová
Profesionální floristé
Prohlídka fl orálních objektů, ukázka aranžování květin
16.30-17.15 Zámecký park
Dětské odpoledne, doprovodná akce
Kdo si hraje nezlobí
Dům dětí a mládeže ve Velkém Meziříčí
14.30- 17.00 Zámek

22/23/24

Doprovodné akce po celou dobu festivalu
Stálost a změna
Výtvarná výstava autorských prací
žáků ZUš ve Velkém
Meziříčí k tématu festivalu
V restauracích Velkého Meziříčí
Prodejní výstava
filozofické literatury
nakladatelství Filozofi a
a Oikoymenh - David Jeřábek
Jupiter club
Přehlídka francouzských,
italských a českých fi lmů
F. Fellini – Amarcord (IT),
M. Forman – černý Petr (ČR),
J.L. Godard – U konce s dechem (Fr)
Kino Jupiter club
Literární soutěž festivalu
Stálost a změna
0 komentářů
přidat komentář