Debata a křest ERA21 #01/2015 Kurátorování architektury

Zdroj
ERA21
Vložil
Tisková zpráva
22.03.2015 15:15
ERA21 ve spolupráci s 4AM/Fórum pro architekturu a média připravují slavnostní uvedení prvního letošního čísla časopisu ERA21 #01/2015 s tématem KURÁTOROVÁNÍ ARCHITEKTURY. Akce se uskuteční ve čtvrtek 26. března od 20 hodin ve variabilním kulturním prostoru PRAHA na nádvoří Pražákova paláce v Brně a její součástí bude diskuse, které se kromě architekta a kurátora čísla Jakuba Kopce zúčastní také teoretik architektury, kurátor a publicista Jan Tabor a teoretik a historik architektury, kurátor a publicista Peter Szalay. Společně budou rozjímat o kurátorování jako spekulování o architektuře, o vystavování jako neexistující teorii architektury nebo o tom, jak lze v dnešní době získávat pozornost architekturou.

Informační revoluce, globální i lokální zároveň, rozpíná fyzické životní prostředí do těkavých virtuálních sfér. Možnosti nového technologického rozhraní se prolínají se soudobými sociálními, ekologickými a ekonomickými požadavky a společně přesahují úzké pojetí architektury jako stavitelského umění. Architektura se stává médiem vznikajících situací, generuje, zpracovává a přenáší čím dál objemnější balík dat.

Osoba mediátora (kurátora) v rostoucím množství informací vytváří tagované cesty. Slovy Hanse Ulricha Obrista se "dříve obskurní povolání, jehož význam nikdo neznal, stalo velmi sledovaným". Svého kurátora mají kromě výstav také nejrůznější události, workshopy a intervence ve veřejném prostoru, webové stránky, blogy nebo tištěné publikace a periodika. Kurátorování prorůstá různými obory a možná více než samostatnou profesí je určitým způsobem kritického myšlení a jednání. Projektivním přístupem, který může redefinovat i soudobou roli architekta. Singulární tvůrce/mistr se mění v aktivního zprostředkovatele architektonické tvorby, založené na mezioborové spolupráci, procesuálních metodách a bottom-up strategiích.

Téma časopisu osciluje mezi kurátorováním jako kritickou teorií a praxí, od výstav, kulturního aktivismu a zásahů do stávajících struktur přes dočasné instalace jako laboratoř vznikající architektury k interaktivní architektuře a experimentům s novými technologiemi. Teoretická část, tvořená dvěma polyfonickými rozhovory a čtyřmi autorskými esejemi, se paralelně prolíná se sedmnácti vybranými realizacemi. Připravovaná diskuse naváže na jeden z publikovaných rozhovorů - Jakuba Kopce s Janem Taborem a slovenským architektem a pedagogem Imro Vaškem -, prostor k debatě dostanou také diváci. 

Účastníci
Jakub Kopec (*1983, Ostrava) je autorizovaný architekt a kurátor. Působí ve sdruženích SUPERLABOR a 4AM/Fórum pro architekturu a média. Podílel se na mapovacích projektech Introspekce a BAM - Brněnský architektonický manuál, výstavách Kompaktní město, Expozice jednoho projektu nebo Domografia a architektonických realizacích výstavních instalací (130 let Prahy 7, Psychoanalýza jednoho prostoru, Pódium, Hi5!, Baťova města, Cena Jindřicha Chalupeckého 2012, REMAKE atd.) a kulturního prostoru PRAHA. Od roku 2012 je členem redakční rady časopisu ERA21.

Jan Tabor (*1944, Poděbrady) vystudoval Technickou univerzitu ve Vídni, působí jako teoretik architektury, kulturní publicista a vysokoškolský pedagog. Je kurátorem řady výstav, například Den Fuß in der Tür - Manifeste des Wohnens (2000) a Mega: Manifeste der Anmaßung (2002) ve vídeňském Künstlerhausu. Je zakladatelem kunstkolchozu v Mikulovicích u Znojma a spoluzakladatelem f.e.a. - forum experimentelle architektur ve Vídni. Žije ve Vídni a v Mikulovicích u Znojma.

Peter Szalay (*1982, Bratislava, SK) je teoretik a historik architektury, kurátor, publicista. Absolvoval Katedru vědy o výtvarném umění Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a doktorské studium na Fakultě architektury STU v Bratislavě. Působí na Oddělení architektury, Ústavu stavebnictví a architektury Slovenské akademie věd. Tematicky se zaměřuje především na teorii a historii moderní architektury ve středoevropském regionu a její vnímání v současnosti. Je spoluautorem publikací Atlas sídlisk Bratislavy nebo Moderné a/alebo totalitné v architektúre Slovenska, stálým korespondentem mezinárodního architektonického dvouměsíčníku A10. Od roku 2015 je členem redakční rady časopisu ERA21.
0 komentářů
přidat komentář