25 let. Život v proměnách - pozvánka k diskuzi

Praha - Berlín. Kdo žije a bydlí v centrech měst?

Zdroj
Galerie Českých center
Vložil
Tisková zpráva
23.09.2015 20:40
Datum: 2. října 2015
Čas: 20:00 - 22:30 hodin
Adresa: Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha

Hosté:
Francesca Ferguson (kurátorka, Make City Festival, Berlín)
Manfred Kühne (Senát města Berlín, Odd. Rozvoje města a živ. prostř.)
Pavla Melková (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy)
Jan Čižinský (starosta, Praha 7)
Jakob Hurrle (Praguewatch, Praha 7)

Moderuje: Helena Doudová (kurátorka, Berlín-Praha)
Filmové klipy: Tanja Scheffler
Organizátor: zukunftsgeraeusche GbR
Projekt podpořila: Bundeszentrale für politische Bildung
Partneři: Senát města Berlín, Česká centra, Insitut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Centrum Občanského Vzdělávání Praha

Praha je známá jako zlaté srdce Evropy a její vlastní centrum se stává stále exkluzivnější. Berlin naopak jako město s mnoha centry, včetně bývalého rozdělení západ-východ. Jak se proměnila centra obou měst za posledních 25 let? Co jsou nejpodstatnější změny?
Diskuse se kriticky zaměří na otázku, jak jsou centra dnes obývána. Existuje prostor pro život a kreativitu ve středu Prahy nebo spíše na okraji města?
Součástí večera je kurátorovaný výběr klipů z českých a německých filmů. Bude probíhat v anglickém jazyce a streamován online na YouTube adrese.

25 let. Život v proměnách
Dvě diskuse a promítání v Praze a Berlíně se zaměřují na dynamické změny měst a života ve městech od pádu Berlínské zdi, v rozšířené Evropské perspektivě. Jak ovlivňují procesy a transformace občanské společnost – jejich vznik a výsledky, vývoj ve městech?
“25 let. Život v proměnách” tematizuje především proměny bydlení a jejich dopad na genezi měst a biografie jednotlivců. Na příkladech Prahy a Berlína budou němečtí a čeští aktéři občanské společnosti, politici a architekti diskutovat vlastní pohled na současnost a výhledy do budoucna. Večer budou doprovázet krátké ukázky z českých a německých filmových příběhů.
Diskuse v Praze proběhne 2.10.2015, v Berlíně 10.11.2015 od 19 hod. v bauhaus re use.
Projekt “25 let. Život v proměnách” se koná u příležitosti 25. výročí německého sjednocení a zároveň 20. výročí Partnerství měst Praha a Berlín. Organizátorem je zukunftsgeraeusche, podpořila jej Bundeszentrale für politische Bildung.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář