Vzniká Unie profesionálních designérů ČR

Zdroj
Design Cabinet CZ
Vložil
Tisková zpráva
04.06.2008 00:10
Dne 5. května 2008 se v Praze na společném setkání rozhodli čeští, moravští a slezští  designéři z různých oblastí designu založit vlastní neziskovou a nepolitickou organizaci s celostátní působností. 

Na shromáždění byla zvolena Rada této organizace s úkolem vypracovat stanovy, etický kodex a další dokumenty pro její řádné fungování. Na prvním zasedání Rady byl zvolen prezident Ivan Dlabač, šéfdesignér studia Divan Design a 3 viceprezidenti Veronika Loušová, Martin Tvarůžek a Jiří Španihel, rovněž profesionální designéři.
    Vznik celostátní organizace profesionálních designérů vyplynul z potřeby mít vlastní orgán, který může mnohem účinněji obhajovat a prosazovat zájmy designérů než jsou toho schopni jednotliví designéři nebo jejich studia. Tato organizace vzniká i z nezbytnosti poskytovat kvalifikované informace o designu vládním orgánům, dalším organizacím ČR, médiím i široké veřejnosti s cílem prosazovat lepší uplatňování designu v naší společnosti tak, jako je tomu ve všech zemích Evropské unie.
    Pro organizaci byl zvolen název Unie profesionálních designérů ČR. Unie bude mít statut občanského sdružení. Nyní se vypracoval ucelený návrh stanov a etického kodexu profesionálního chování, který prochází schvalováním Radou.  Kodex profesionálního chování platí pro členy Unie profesionálních designérů ČR  a je pro ně závazný. Jsou zde zakotveny hlavní body jako odpovědnost vůči společnosti, ekologii, dále jednání vůči klientům a ostatním designérům.
    O vzniku Unie profesionálních designérů ČR již byl informován ministr obchodu a průmyslu Martin Říman a vládní agentura CzechTrade, která je odpovědná za program Design pro export.

Hlavní činnosti Unie profesionálních designérů ČR:

Jako oficiální představitel profese designu v České republice plní organizace profesionálních designérů následující úkoly:
  • Je profesionálním mluvčím pro otázky designu pro vládní orgány a organizace ČR jako jsou Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy, dále pro tvůrčí organizace jako například Obec architektů, Unie výtvarných umělců ČR, média a další.
  • Spolupracuje s příslušnými ministerstvy (MPO, MK a jejich organizacemi) v oblasti tvorby národní politiky designu, propagace významu a poslání designu pro českou ekonomiku a průmysl a hmotnou kulturu české společnosti.
  • Je partnerem obdobných profesionálních designérských organizací v zahraničí, zejména v zemích EU.
  • Spolupůsobí při rozhodování o udělování oficiálních vyznamenání za design.
  • Vede databázi profesionálních designérů  - členů organizace pro potřeby průmyslových podniků i pro potřeby státních orgánů a dalších oficiálních organizací ČR.
  • Poskytuje svým členům pomoc při ochraně autorských a průmyslových práv.
  • Usiluje o zabezpečení pojištění práce designérů - členů organizace.
  • Dbá na dodržování kodexu etického chování členů organizace při jejich profesionální designérské činnosti.
  • Pro své členy zabezpečuje informace o pořádání designérských soutěží, výstav, konferencí a podobných akcí.
  • Úzce spolupracuje s vedením designérských škol při stanovení podmínek zadávání designérských úkolů studentům těchto škol.
0 komentářů
přidat komentář