Vystoupení Ateliéru Liberec na inventuře urbanismu 2011

Zdroj
Ateliér Liberec, FUA TUL
Vložil
Tisková zpráva
20.10.2011 13:00
Zdena Zedníčková s Jiřím Janďourkem, vedoucí řešitelského týmu Ateliéru Liberec, byli přizvaní na druhý ročník inventury urbanismu 2011, kde představili aktuální podobu spolupráce liberecké Fakulty umění a architektury s místním magistrátem při navrhování nové koncepce rozvoje města.
Programová konference inventura urbanismu 2011 proběhla v nové budově Fakulty architektury ČVUT pod záštitou České komory architektů a ve spolupráci s nakladatelstvím Zlatý řez. V průběhu dvou dní zazněly v sále pro 350 účastníků příspěvky 25. nejvýznamnějších odborníků v oblasti koncipování sídel a krajiny. Další desítky zájemců pak měly možnost sledovat on-line přenosy na webových stránkách FA ČVUT.
Přestože letošní ročník konference byl věnován převážně Praze, jejíž 'hřiště' mělo posloužit ostatním městům jako vzorový příklad, tak se v záplavě pražských témat objevilo několik osvěžujících pohledů 'odjinud', mezi něž patřil také příspěvek s názvem 'Liberec město s vizí'. Desetiminutový limit pro každého přednášejícího neumožnil představit výsledné analýzy a návrhy, na nichž řešitelský tým pracoval řadu měsíců. Zároveň šlo o první představení projektu širšímu okruhu odborné veřejnosti. Do konce tohoto roku bude následovat syntéza všech předešlých analýz a návrhů, jejichž hlavním cílem bude vytvořit komplexní a ucelenou vizi rozvoje města Liberec v podobě strukturálního plánu s delším časovým horizontem překračujícím volební období.
Hlavním přínosem představeného projektu je prostorové chápání města, pohled, který není svázán metodikou a procesy spojenými se schvalováním územně-plánovací dokumentace, pohled umožňující prostorovou formou reflexi procesů utvářejících město v současnosti a fenoménů přispívajících k jeho formování v budoucích letech. Jejich návrhy ukazují na důležité prostory a místa v šířeji chápaném centrum města a snaží se posilovat silné stránky těchto míst, nacházet jejich skryté kvality a vytvářet tak intenzivní prostředí přímo ve městě s různými atmosférami a specifiky.

Vize Liberec , inventura urbanismu 2011
0 komentářů
přidat komentář

Související články