Vyšla reprezentativní kniha o Českém Krumlově

Vložil
ČTK
07.12.2010 10:15
Český Krumlov

Český Krumlov - Národní památkový ústav vydal reprezentativní publikaci o Českém Krumlově - Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví. Má více než 1000 stran a na jejím obsahu se podílelo 47 autorů. Podává ucelený a zároveň rozmanitý pohled na výjimečnou památku UNESCO. Příprava knihy byla podpořena ministerstvem kultury, řekl při dnešním křtu ČTK editor publikace Martin Gaži.

    Publikace je členěna do čtyř základních oddílů. První z nich nově interpretuje počátky hradu a města a zaměřuje se na základní rysy proměn podoby sídla. Památkáři, kteří o městě vytvářejí monitorovací zprávy pro UNESCO, zde shrnuli a na fotografiích demonstrovali proměny v posledních dvou desetiletích.
    Druhý oddíl knihy mapuje umělecky významné památky ve městě a klade je do souvislosti s historií zdejšího církevního života. Čtenáři se tak mohou dozvědět například o středověkých nástěnných malbách, kaplích na krumlovském hradě, v minoritském klášteře i na Křížové hoře, úctě k ostatkům sv. Kalixta a sv. Reparáta, ale i o socialisticko-realistické výzdobě staveb z 50. let 20. století.
    Třetí oddíl knihy si všímá života obyvatel města. Čtenář si může udělat představu o jejich sociální a profesní skladbě, systému veřejné správy, školství, vztazích k vrchnostenskému dvoru či místním jezuitům, skrze studium sexuálních deliktů pak nahlédnout i do jejich intimního života. Dočtou se zde také o konkrétních osudech některých místních obyvatel.
    Čtvrtá část knihy se snaží na Český Krumlov nahlédnout očima předešlých generací, ať již prostřednictvím malířů, grafiků a fotografů, či vědců a literátů, ale i kupříkladu předválečného česky smýšlejícího mlynáře z Vošahlíkova mlýna či německých poválečných vyhnanců.
    Kniha, na níž se autorsky podíleli památkáři, krajináři, archiváři, antropologové, sociologové, historici všedního života, výtvarných umění, literatury či hudby, je doplněna několika stovkami fotografií a ilustrací.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Historie
Kurametla
08.12.10 08:50
zobrazit všechny komentáře