Vyjádření k zamýšlené rekonstrukci Salmova paláce v Olomouci

Zdroj
Výbor o. s. Za krásnou Olomouc
Vložil
Tisková zpráva
14.12.2008 00:45
O. s. Za krásnou Olomouc sleduje aktivity směřující k rekonstrukci barokního Salmova paláce na Horním náměstí v Olomouci, jedné z nejmonumentálnějších městských barokních rezidencí na Moravě. Salmův palác vystavěl koncem 17. století na místě několika měšťanských domů hrabě Julius Salm. Průčelí s vysokým pilastrovým řádem a výpravnou štukovou výzdobou vzniklo během rozsáhlé přestavby v roce 1728. V letech 1791—1792 byl dvoupatrový objekt zvýšen o jedno patro a zakončen mansardovou střechou, která byla zrušena v roce 1906. Vnitřní prostory byly průběžně adaptovány, zejména jsou patrné úpravy z meziválečného období a následně po druhé světové válce (vnitřní příčky). V 90. letech 20. století došlo k částečné rehabilitaci přízemních klenutých prostor, souběžně s tím však bylo znehodnoceno vnitřní nádvoří vestavbou užitkové jednotky. Nádvoří paláce je zatravněné, částečně je dochována kamenná dlažba.

V roce 2006 byl objekt prodán městem novému zájemci, kterým je společnost Binar s.r.o., která prozatím nepřistoupila k celkové rekonstrukci. Přestože se jedná o objekt nemovité kulturní památky v exponované poloze městské památkové rezervace, deklaruje prozatím nový majitel zájem spíše komerční, bez důrazu na prezentaci kulturních hodnot objektu a jeho adekvátní využití. To se projevuje tím, že již jednou provedl pokus přednostně zastřešit prostor nádvoří, aby jej bylo možné celoročně využívat. To je ovšem v rozporu se základními metodikami památkové péče, včetně výnosu Ministerstva kultury o prohlášení historického centra Olomouce za městskou památkovou rezervaci. Aby bylo možné nádvoří zastřešit, byla městem dokonce provedena změna Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc a nádvoří bylo překlasifikováno na „ostatní dvorní plochy", které lze se souhlasem orgánu památkové péče zastavět (zastřešit). Tento souhlas již jednou památkové oddělení Magistrátu města Olomouce (MMOL) dalo a jenom díky zásahu Krajského úřadu byl tento pokus zmařen. Nyní majitel opět zažádal o provedení stavebních úprav paláce včetně zastřešení nádvoří a přes odůvodněný nesouhlas Národního památkového ústavu, pracoviště v Olomouci byla znovu tato nevhodná úprava nádvoří povolena památkovým oddělením MMOL.

O. s. Za krásnou Olomouc se v této kauze staví na stranu odborné organizace památkové péče a doporučuje, aby majitel objektu od svého úmyslu ustoupil a zachoval nádvoří bez zastřešení. Zastřešení nádvoří může mít architektonicky hodnotnou podobu a může z jistého pohledu představovat zajímavé propojení nového prvku s historickou architekturou, je však otázkou, zda je vhodné tento koncept aplikovat na tak významný objekt v centru památkové rezervace a zda výtvarná forma zastřešení překryje komerčně nevhodné zneužití nádvoří. Zastřešením nádvoří bude zlikvidován původní charakter objektu, jeho autentická dispozice, což jsou právě důvody, pro které se podobné významné objekty chrání. Tímto znehodnocením historické architektury z její integrity zůstane jen málo a bude otázka, nakolik bude potom možné Salmův palác ještě považovat za památku. O totální „smrti" historické podstaty podobných památek přitom svědčí již realizované analogické akce (např. Dům pánů z Lipé na nám. Svobody v Brně). Případné zastřešení nádvoří bude navíc představovat precedens pro další majitele objektů ve městě, a tím napomůže likvidaci památkových hodnot města. O. s. Za krásnou Olomouc si uvědomuje finanční náročnost rekonstrukce objektu takového typu a velikosti, vyzývá však k akceptování jeho statutu nemovité kulturní památky, umístěné v centru druhé nejvýznamnější památkové rezervace v ČR. Věříme, že Salmův palác může být — při citlivém přístupu investora a projektanta — atraktivně využíván i bez poškození svých výjimečných památkových a estetických hodnot.

Související články