Volby do Správní rady a Dozorčí rady NČA 2014

Vložil
Tisková zpráva
06.10.2014 22:10
Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje podle čl. 11 a čl. 14  Statutu NČA volby do orgánů NČA, a to na dvě místa ve správní radě a na jedno místo v dozorčí radě. Návrhy kandidátů mohou předkládat fyzické i právnické osoby působící v oblasti aktivit NČA. Návrh musí obsahovat tyto údaje: jméno kandidáta, jeho trvalé bydliště a rodné číslo, název orgánu, do kterého kandiduje a stručné odůvodnění kandidatury, dále pak kontaktní údaje kandidáta. Pro zaslání návrhu je vhodné použít přiložený formulář. Dále je nutné připojit písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.

Kandidát musí předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti, může též doplnit strukturovaný životopis a motivační dopis. Požadované materiály je nutno zaslat na mailovou adresu: nca@nca.info do 31.10.2014. 
Volby proběhnou 5.11.2014.

K 14.11.2014 končí mandát Tomášovi Bezpalcovi, k 7.12.2014 Jakubu Fišerovi ve správní radě NČA a Davidu Marešovi k 21.12.2014 v dozorčí radě NČA.
0 komentářů
přidat komentář