V Brně byl opraven Biskupský dvůr podle architekta Čadílka

Zdroj
Jan Tomandl
Vložil
ČTK
26.11.2009 13:10
Brno

Brno - Moravské zemské muzeum (MZM) dokončilo rekonstrukci své nejstarší budovy, Biskupského dvora pod petrovským návrším v Brně. Stavbaři za 18 milionů korun ze státního rozpočtu přebudovali inženýrské sítě, upravili plochu nádvoří a rekonstruovali přístupové betonové schodiště od Kapucínského náměstí. Architektonický návrh kladl důraz na čistotu a jednoduchost. Na nádvoří je díky tomu dostatek prostoru pro dočasné výstavy a doprovodný program expozic, uvedl ředitel muzea Martin Reissner.
    Na nádvoří po úpravách ubylo zeleně. Díky tomu a díky snížení betonové masy schodiště je nyní z Kapucínského náměstí lépe vidět na arkády paláce a věže katedrály na Petrově. Romantická zeleň bránila ve výhledu, řekl architekt Harald Čadílek.
    Rekonstrukce trvala více než rok. Z technického hlediska byly nezbytné především opravy inženýrských sítí pod nádvořím. "Byly zdevastované a dožilé, kanalizace zanesená štěrkopískem," uvedl Čadílek. Voda kvůli tomu podmáčela nádvoří i Kapucínské náměstí.
    V Biskupském dvoře má muzeum stálé expozice Fauna Moravy, Dějiny peněz na Moravě, Moravské medailérství a houbařskou poradnu. První dočasnou výstavou po rekonstrukci je zoologická expozice Krása tropů. K jejím nejzajímavějším exponátům patří vycpané rajky, lyrochvosti a největší brouci a motýli světa. Slavnostní otevření Biskupského dvora naplánovalo muzeum na 6. prosince.
    Biskupský dvůr získalo muzeum v roce 1818, tedy rok po svém založení. Pro potřeby muzejníků bylo v 80. letech 19. století přistavěno takzvané d'Elvertovo křídlo s balkónovým portálem, pocházejícím ze zbořeného paláce Mitrovských na náměstí Svobody. Další velké stavební úpravy přišly v 60. letech minulého století.
    Dnešní Biskupský dvůr je různorodý soubor budov kolem nádvoří. Jeho nejstarší část, původně gotickou stavbu proboštství brněnské kapituly, koupil roku 1588 olomoucký biskup. Z nejstarší stavební etapy je dochována hranolová věž a budova s částečně obnaženým režným cihlovým zdivem a úzkými lomenými a obdélníkovými okny. Ve věži je i pozdně gotická kaple. Renesanční přestavbu připomínají podloubí a jednopatrová arkádová lodžie.
0 komentářů
přidat komentář