Urgence: Otevřený dopis architektů ministru kultury

Zdroj
Martin Roubík
Vložil
Tisková zpráva
21.05.2008 00:35
Mgr. Václav Jehlička
Ministerstvo kultury ČR
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1


URGENCE:
OTEVŘENÝ DOPIS ARCHITEKTŮ MINISTRU KULTURY ČR VE VĚCI MEZINÁRNODNÍ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE NA STAVBU NÁRODNÍ KNIHOVNY V PRAZE Z 24. 10. 2007

Vážený pane ministře,
před půl rokem jsem Vám jménem 23 zahraničních a českých architektů zaslal otevřený dopis, jehož klíčovou částí byl následující odstavec:

Požadujeme anulování výsledků soutěže, spolu s vrácením vstupního poplatku všem registrovaným týmům, uhrazení nákladů na zpracování projektů všem soutěžním týmům, které svoji práci řádně odevzdaly a také řádné vyrozumění všech tuzemských i zahraničních účastníků soutěže. Dále požadujeme veřejné přijetí odpovědnosti ze strany vedení NK za selhání v právní i etické rovině.

Tento požadavek byl vznesen na základě několika závažných skutečností, které byly doloženy v přílohách původního dopisu, a které jednoznačně poukazují na to, že architektonická soutěž neproběhla regulérně.

V odpovědi, kterou jste mi 13. listopadu 2007 zaslal, a za kterou Vám dodatečně děkuji, odkazujete na činnost pracovních týmů architektů, památkářů a právníků, které měly posoudit okolnosti celého projektu i soutěže - s tím, že hodláte vyčkat jejich stanovisek, obeznámit se s nimi a poté zaujmout svůj vlastní názor. Práce těchto expertních týmů byla, pokud je mi známo, zakončena v únoru tohoto roku.

Signatáři dopisu z 24. října se na mne obracejí s dotazem, jaká je reakce ministerstva na výše uvedený požadavek. Očekáváme tedy proto Vaše brzké vyjádření.

V této souvislosti Vás také tímto žádám o možnost osobního setkání a prodiskutování celé věci. Jsem Vám kdykoliv k dispozici.

S pozdravem

Martin Roubík


kontaktní adresa: M. Roubík, Na Míčánce 1906/16, 160 00, PRAHA 6 - Dejvice, tel. 603 843 318

Na vědomí: signatáři otevřeného dopisu z 24. 10. 2007, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády ČR, Poslanecká sněmovna PČR, Senát PČR, Magistrát hlavního města Prahy, UIA, ČKA
9 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
to sem zvědavej
dauphin
21.05.08 11:24
To se vykličkuje
Pietro
21.05.08 12:03
hezký, jen je bijte :)
chitektar
21.05.08 01:48
Stejně jako v minulosti ...
Helena
21.05.08 04:57
Veřejnoprávní televize
21.05.08 06:17
zobrazit všechny komentáře

Související články