ÚOHS se začal znovu zabývat soutěží o budovu Národní knihovny

Vložil
ČTK
25.02.2008 21:35
Praha

Brno/Praha - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se na základě podnětu od ministerstva kultury začal opět zabývat soutěží na návrh nové budovy Národní knihovny v Praze. Úřad se již dříve touto soutěží zabýval a vydal rozhodnutí, že jako orgán dohledu není k přezkoumání zákonnosti soutěže věcně příslušný. Nyní ale ministerstvo nechce přezkoumávat uskutečněnou architektonickou soutěž, ale chce vědět, zda na základě jejích výsledků může být zadána veřejná zakázka.
    Úřad si vyžádal od zadavatele soutěže, tedy Národní knihovny veškerou dokumentaci a zahájil nové šetření, uvedl dnes mluvčí úřadu Kristián Chalupa. Ředitel NK Vlastimil Ježek podnět ministerstva vítá, protože sám chce znát jasné stanovisko k tomu, zda jím připravovaný další postup je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
    Dopis ÚOHS poslal minulý týden první náměstek ministra kultury František Mikeš, který je členem týmu Národní knihovna. Ten se od podzimu zabývá tím, zda nová budova NK podle návrhu Jana Kaplického, který před rokem zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži, bude či nebude v Praze na Letné stát. Verdikt má padnout ve středu.
    Mluvčí ministerstva kultury Marcela Žižková ČTK sdělila, že zákon o  zadávání veřejných zakázek je jediným právním instrumentem, který může ministerstvo kultury v případě nakládání se státními prostředky použít. Má-li se vynaložit několik miliard z veřejných prostředků na stavbu knihovny, nesmí existovat žádná pochybnost, která by mohla v budoucnu tuto investici ohrozit, uvedla.
    "Jestliže expertní právní tým, který pro pracovní skupinu připravoval podklady, nedošel k jednoznačnému závěru, je to pro ministerstvo kultury signál, aby si jednoznačný závěr opatřilo," uvedla. Proto ministerstvo poslalo ÚOHS žádost o stanovisko k "veřejné soutěži o návrh tak, aby odstraněním pochybností byl otevřen prostor pro další postup ve věci".
    Žádost ministerstva tedy nesměřuje k architektonické soutěži, která se uskutečnila podle pravidel Mezinárodní unie architektů (UIA) a jíž se ÚOHS nemůže zabývat, ale do budoucna: zda na základě výsledků této soutěže může být vypsána soutěž na veřejnou zakázku podle zákona o zadávání veřejných zakázek - tato kompetence již ÚOHS přísluší.
    ÚOHS si v souvislosti s Národní knihovnou stěžovali i  někteří čeští architekti. ÚOHS dvakrát jejich podnět zamítl právě s tím, že pravidla pro mezinárodní architektonické soutěže vytváří UIA, a případ tedy náleží do její kompetence.
    UIA vydala na konci ledna prohlášení, kterým akceptuje výsledky mezinárodní architektonické soutěže na stavbu nové budovy NK. Podle ředitele NK Vlastimila Ježka toto konečné stanovisko UIA vyvrací pochybnosti vznášené o regulérnosti soutěže. Regulérnost mezinárodní architektonické soutěže kritizovali někteří architekti či Česká komora architektů (ČKA). Obě skupiny žádaly o prověření průběhu soutěže UIA. S jejím vyjádřením se však kritici nespokojili.
0 komentářů
přidat komentář

Související články