Studenti v Brně hodnotí kvalitu náměstí

Zdroj
Moje náměstí
Vložil
Tisková zpráva
14.03.2014 11:15
Projekt Moje náměstí vznikl v roce 2013 jako školní práce na půdě Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Zabývá se všeobecným hodnocením kvality náměstí. Tým studentů pod vedením zkušených pedagogů navrhl způsob, jak co nejobjektivněji a přitom jednoduše vyhodnotit silné a slabé stránky jednotlivých náměstí. Výsledky hodnocení potom pomáhají při hledání různých možností zvýšení jejich kvality.

Projekt se skládá ze čtyř základních částí:

Sběr informací o náměstích
Prvním krokem bylo vytvoření seznamu všech brněnských náměstí. K nim byly shromážděny základní informace, zahrnující příslušnost k městské části, dobu vzniku a případně rok poslední revitalizace, charakter náměstí, jeho funkci a význam v rámci města. K těmto informacím budou postupně doplňovány odkazy na projekty zabývající se revitalizací jednotlivých náměstí.

Hodnocení kvality náměstí
Druhou částí projektu je hodnocení kvality náměstí z hlediska jejich statických charakteristik. Byla vytvořena všeobecně využitelná metodika pro hodnocení náměstí, zaměřující se na hodnocení kvality na základě relativně neměnných prvků, jako jsou např. rozměry a kvalita povrchů chodníků, přítomnost či nepřítomnost bariér pro chodce, mobiliář a jeho využitelnost, vybavenost, či lidské měřítko a mnoho jiných. Snahou bylo sestavit kritéria hodnocení co nejobjektivnější, aby výsledky byly srovnatelné, bez ohledu na hodnotitele, místo, nebo čas hodnocení, při zachování jednoduchosti metodiky. Stejným způsobem je tak možné hodnotit kvalitu náměstí jak v Brně, tak v kterémkoliv jiném městě.

Hodnocení reálného využití náměstí
Třetí částí projektu bude analýza dynamických charakteristik náměstí, tedy aktivit a chování lidí ve veřejném prostoru, toho jak lidé reagují na statické prvky náměstí a na jejich vybavenost. Hodnocení bude probíhat na jaře 2014 a bude vycházet z metodiky použité Nadací Partnerství pro analýzu chování chodců na Zelném trhu v roce 2008.

Dotazníkové šetření
Poslední, ale neméně důležitou částí projektu, je dotazníkové šetření. Krátký dotazník je připojen ke každému náměstí na webu projektu mojenamesti.com. Výsledky dotazníkového šetření pomohou porozumět tomu, jak vnímají náměstí jejich skuteční uživatelé, kteří zde bydlí, pracují, nebo zde tráví svůj volný čas.

Porovnání výsledků jednotlivých částí projektu by mohlo přinést nový pohled na veřejná prostranství, jejich fungování a kvalitu. Už současné výsledky nám pomáhají lépe vnímat prostředí kolem nás a všímat si jevů, které nám běžně unikají.

Cílem projektu rozhodně není odsuzování náměstí, která nesplňují všechna kritéria hodnocení. Ta byla nastavena podle předobrazu "ideálních" náměstí, jaká známe např. z Itálie. Náměstí v našich podmínkách nemají jednotný charakter jako ta v Itálii, proto nemohou dosáhnout stejných kvalit. Přesto je rozhodně co zlepšovat a hodnocení nám může pomoci při hledání způsobů jejich dalšího vývoje.

Mezi hlavní cíle projektu patří:
  • vývoj metodiky hodnocení veřejných prostranství
  • odhalení silných a slabých stránek jednotlivých náměstí v Brně
  • shromáždění informací o brněnských náměstích na jednom místě
  • zvýšení informovanosti a zájmu veřejnosti
  • rozpoutání diskuze, zlepšení komunikace mezi občany, odborníky a veřejnou správou
Více informací o projektu: www.mojenamesti.com
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
skvělé
vich
15.03.14 03:01
zobrazit všechny komentáře