Stavbu zábavního centra v Jihlavě chce investor zahájit na podzim

Zdroj
Věra Stejskalová
Vložil
ČTK
23.03.2006 20:25
Jihlava

JIHLAVA - Zahájení stavby obchodního a zábavního centra City Park v Jihlavě plánuje investorská společnost CEI Building na letošní září. Projekt komplexu s obchody, restauracemi a multikinem za 1,3 miliardy korun pod Znojemským mostem již z hlediska jeho vlivu na životní prostředí posoudil krajský úřad. Nyní se koná územní řízení, na jehož základě by mohlo být vydáno stavební povolení. Investor by chtěl centrum pro veřejnost otevřít v létě 2008.

Proti projektu se vyjádřili památkáři. Nelíbí se jim, že obchodní centrum vznikne těsně u silnice, za níž začíná městská památková rezervace se středověkými hradbami. Podle Martina Jaroše z developerské firmy PSJ Invest stavba odpovídá územnímu plánu a respektuje všechny základní podmínky města.
Dodal, že investor musí předložit dopravní řešení lokality a studii růstu dopravní zátěže. Podle něj zplodiny po začátku provozu zůstanou výrazně pod maximální povolenou hodnotou. V lokalitě musí být zachován biokoridor, cyklotrasa a v parteru by mělo vzniknout až 25 procent relaxační zeleně. Stavba také nesmí zaclonit výhled na městské jádro. Budova podle plánu převýší Znojemský most asi o pět metrů, což je podle Jaroše méně než původní průmyslový objekt.
V lokalitě se od prosince demolují staré budovy z přelomu 19. a 20. století. "Neměly žádnou architektonickou ani historickou hodnotu, nemělo žádný smysl s nimi pracovat dál," řekl ČTK architekt Tomáš Pilař. Nebezpečný materiál, jako eternit, se třídí a odváží na skládky. Ostatní se podrtí a použije k nové výstavbě.
City Park by měl vzniknout na rozloze více než 20.000 čtverečních metrů. Na stavbě bude pracovat 550 lidí. V komplexu vznikne 120 prodejních jednotek. Zástupce firmy již jedná o nájmu s velkými zájemci. Zákazníci budou do areálu přijíždět přes novou kruhovou křižovatku v Brněnské ulici, k dispozici jim bude parkoviště pro 900 vozů. Na střeše vznikne multikino nejméně se čtyřmi kinosály. "Chceme zpřístupnit část střechy, aby tam lidé mohli sedět," uvedl Pilař. Centrum by po dokončení mělo zaměstnávat 450 lidí.
V členité fasádě budou pásy se zelení, která bude přecházet až na střechu. "Domnívám se, že způsob řešení fasády a střechy je výjimečný - i střecha se stává fasádou," dodal Pilař. Část investic zajistí zahraniční fondy, návratnost se odhaduje na 12 až 15 let.
0 komentářů
přidat komentář

Související články