Sněmovna podpořila novelu stavebního zákona

Vložil
ČTK
19.10.2007 16:40
Praha

Praha - Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení podpořila návrh novely stavebního zákona, která má napravit či odstranit některé chyby vzniklé v novém stavebním zákonu platném od ledna. Podle ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka, který návrh představil, jde jen o malou novelu a ministerstvo vypracuje do konce roku celkovou novelu zákona. Ta by měla odstranit všechny problémy zákona.

    Novela řeší mimo jiné povolování souboru staveb. Pokud například stavebník staví současně rodinný dům a vedle něj garáž, projedná to stavební úřad prostřednictvím jednoho povolení.
    Předloha dále mění režim stavby plotů. Například všechny ploty vyšší než 1,8 metru hraničící s veřejným prostranství podle současného platného stavu vyžadují stavební povolení a nesmí být postaveny svépomocí. Stavebník musí předložit projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou. "Jsem přesvědčen, že současná právní úprava neodůvodněně zatěžuje stavebníky," podotkl Čunek.
    Obce by také podle nové úpravy nahrazovaly zpracované územní plány nikoli v pětileté lhůtě, ale devítileté lhůtě. "To povede k úsporám prostředků obcí, rovnoměrnějšímu rozložení projektových kapacit a umožní to bezkonfliktní čerpání prostředků z Evropské unie v plánovacím období 2007 až 2013," uvedl ministr.
    "Všechno, co novela zjednodušuje, vítáme," řekl ČTK tajemník Svazu podnikatelů ve stavebnictví Michael Smola. Návrh novely prošel připomínkovým řízením svazu. Smola připomněl, že bude ještě trvat alespoň 90 dní, než bude zákon schválen.
    Čunek nevyloučil, že MMR vypracuje a ve druhém čtení podá návrh, který by umožnil stavět i v těch obcích, které nemají zpracovaný územní plán. Reagoval tak na vystoupení poslance Václava Grünera (ČSSD). Ten takové opatření v novele postrádá. "Stavební zákon doslova vytvořil stavební uzávěru ve všech obcích a městech, které nemají zpracovaný územní plán, a zastavil tak výstavbu bytů i rodinných domků. Lze říci, že územní plán má zpracovaný zhruba jen 25 procent obcí v této republice," míní Grüner.
    Poslanci dnes také propustili do závěrečného čtení novelu zákona o vodách, se kterou letos na jaře do sněmovny přišli zástupci Zlínského kraje. Navrhují, aby malé obce do 2000 obyvatel s kanalizací ale bez čističek získaly tříletý odklad na povinnost čistit odpadní vody. Návrh doporučily zamítnout tři výbory, nesouhlasí s ním i vláda.
    Náměstek hejtmana Zlínského kraje Vojtěch Jurčík dnes před poslanci opět poukázal na to, že výstavba čističek stojí spoustu peněz, které obce nemají. Připomněl, že existuje metodický pokyn ministerstva životního prostředí, který umožňuje udělit výjimku obcím za podmínky, že mají alespoň zpracovanou projektovou dokumentaci. Chce však, aby toto doporučení mělo vhodnější formu, než jen publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a obcí.
    Závěrečné hlasování má po dnešku před sebou také novela zákona o hornické činnosti. Vláda v ní mimo jiné navrhla přestěhovat sídlo Českého báňského úřadu z Prahy do Ostravy. Norma upravuje i pravidla státního odborného dozoru při provozování některých podzemních staveb, jako jsou tunely, štoly nebo kolektory. V řadě případů do nich není dostatečně zajištěný vstup, a proto v nich hrozí nebezpeční úrazu. S tím také souvisí zřízení báňské záchranné služby, která by případné nehody řešila, uvedlo ministerstvo průmyslu, které s návrhem přišlo.
    V části novely týkající se režimu zacházení z výbušninami dorazilo hospodářskému výboru podle poslance Břetislava Petra (ČSSD) víc než 100 pozměňovacích návrhů. "Je vidět, že byť je to záležitost, které rozumí celkem malý počet lidí v naší republice, je to asi atraktivní oblast, když přišlo tolik pozměňovacích návrhů," řekl. Poslanci by měli o předloze rozhodnout ještě na této schůzi, nejdříve ale příští týden.
0 komentářů
přidat komentář