Sněmovna a konečná podoba normy o veřejných zakázkách

Vložil
ČTK
01.03.2006 12:00
Praha

PRAHA - O konečné podobě zákona o veřejných zakázkách bude na nadcházející březnové schůzi hlasovat sněmovna. Předlohu totiž poslancům vrátil před měsícem Senát. Navrhl zkrátit dobu, ve které má o odvolání účastníků tendru rozhodnout Úřad pro hospodářskou soutěž, či zavést pravidlo jistiny pro účastníky všech výběrových řízení, pokud si to zadavatel vyžádá.

Senátoři přitom s principem zákona o zadávání veřejných zakázek souhlasí. Nová pravidla mají omezit možnost korupce pro zadávání veřejných zakázek a přispět k větší transparentnosti. Zákon počítá například s tím, že výběrové řízení na veřejnou zakázku již nebude možné směřovat na konkrétní firmu.
Dosavadní zákon byl šestkrát novelizován, stal se poměrně nepřehledným a neodrážel všechny požadavky EU. Zadavatelé veřejných zakázek mají být podle nového zákona povinni dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. To má platit i pro zakázky malého rozsahu, tedy do dvou milionů korun. Ostatní ustanovení zákona ale zadavatelé těchto zakázek dodržovat nemusejí.
Zákon rozlišuje veřejné zakázky podle výše ceny také na nadlimitní, podlimitní a malého rozsahu. U stavebních prací má být nadlimitní zakázkou ta, jejíž hodnota je vyšší než 165,288 milionu korun, u dalších typů dodávek či služeb limit nemá přesáhnout 13,215 milionu korun. Nadlimitní zakázky musejí být zveřejněny ve věstníku EU. U podlimitních zakázek stačí zveřejnění pouze v Česku; platí pro ně také jednodušší prokazování kvalifikace nebo kratší lhůty.
Senátoři podpořili návrh na zkrácení doby určené pro rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž o odvolání ze 60 dnů na 45. Po diskusi souhlasili také s tím, že by měli jistinu ve výši dvou procent zakázky skládat účastníci soutěží o všechny zakázky včetně podlimitních, pokud to bude zadavatel žádat. Změnili i parametr pro zavedení podlimitního řízení pro stavební práce. Původně měli zadavatelé dostat právo zjednodušeného výběrového řízení na stavební práce ve výši 30 milionů korun, Senát tuto hranici snížil na 20 milionů korun.
Schůze sněmovny bude zahájena v úterý 7. března.
0 komentářů
přidat komentář