Přestavba bývalého Německého spolkového domu ve Slavonicích začala

Zdroj
Slavonická renesanční, o.p.s.
Vložil
Tisková zpráva
17.07.2012 17:20
opočenský valouch architekti o v - a

Největší soukromá investice ve Slavonicích, pilotní projekt revitalizace památkově cenných budov s cílem co největšího snížení jejich energetické náročnosti (levný a čistý provoz),… to vše je přestavba  bývalého spolkového domu - kina ve Slavonicích. Projekt v celkovém objemu bezmála 60 mil, podpořený dotací EU, realizuje místní nezisková organizace Slavonická renesanční, o.p.s., která je od roku 2006 vlastníkem budovy.

Rozsáhlá přestavba domu v centru Městské památkové rezervace bude trvat více než rok. Výsledkem bude čistý, moderní a útulný objekt, který bude denně otevřen široké veřejnosti. Především pro vzdělávací a osvětové a dále pro kulturní a společenské programy, fungovat zde bude zázemí sociálních služeb, Návštěvnické centrum Graselových stezek, atp.

"Slavonice jsou městem, které má jedinečné Genia Loci, vysokou kulturní a  uměleckou úroveň, jsou unikátním nositelem historie 20. století. Na takové hodnoty chceme tvůrčím způsobem navazovat, interpretovat je, přispívat k jejich zviditelnění. Využili jsme šance získat finance z dotace EU na velkolepý záměr a podařilo se! Smyslem našeho snažení je kromě oživení spolkového domu v centru města, povzbudit a posílit všechny, kteří mají plány, vize, sny. Poslání je jasné - když se chce, všechno jde" nadšeně sděluje Olga Žampová, ředitelka SR, o.p.s.

"Celková stavební investice činí bezmála 40 mil Kč a odpovídá náročnosti a rozsahu stavebního řešení, které klade značné technické a technologické nároky. Jedná se o rekonstrukci domu ze 30-tých let, který bude přestavěn na dům s nízkoenergetickým standardem. Bude zde sál pro 100 návštěvníků, kanceláře, zázemí pro návštěvníky, vytápět se bude obnovitelnými zdroji", vysvětluje jeden z dvojice autorů projektu, architekt Jiří Opočenský. "Návrh obnovy domu v sobě spojuje zdánlivě neslučitelné - původní stavební struktura spolkového domu je doplněna současným stavebním řešením, které splňuje přísné požadavky památkové péče v renesančním městě a nároky na nízkoenergetický dům. Dům sám o sobě bude atrakcí a bude přizpůsoben k výuce a prohlídkám. Vnější tvář domu, lícové zdivo, odkrývá proměny domu během 20. století. Opravený dům přidá současnou, a myslíme si, že citlivou, vrstvu moderní architektury do města Slavonice", dodává druhý z týmu architektů Štěpán Valouch.
     
Historie projektu - záchrana chátrajícího, bývalého Německého spolkového domu
Bývalé Kino, dříve Německý spolkový dům, byl postaven ze sbírky místních obyvatel v roce 1932. Sloužil převážně k demonstraci němectví v tehdy z většiny německých Slavonicích /Zlabings. Po válce dům připadl městu Slavonice a sloužil jako společenské zázemí až do 80tých let 20. století. Souběžně se stavbou Kulturního domu na okraji města v r. 1986, byla zahájena i přestavba Spolkového domu - na kino. Ta nebyla nikdy dokončena a rozestavěný dům chátral.
V roce 2002 byla s majitelem Městem Slavonice a místním občanským sdružením SRS, které usilovalo o znovuoživení domu, uzavřena smlouva o spolupráci. Dům byl v roce 2003 otevřen veřejnosti. Později došlo k ukončení spolupráce s Městem, smlouva o spolupráci byla rozhodnutím zastupitelstva města vypovězena a dům byl nabídnut k prodeji ve volném výběrovém řízení. SRS, občanské sdružení, jako vytrvalý a jediný zájemce, dům v roce 2005 za 2 miliony korun koupila.  V roce 2006 iniciovalo občanské sdružení vznik nové organizace - obecně prospěšné společnosti, která dům i se závazky vzniklými jeho koupí, převzala a zavázala se vdechnout domu nový život. 
Od roku 2003, kdy byly prostory bývalého Německého spolkového domu otevřeny poprvé,  byly autentickým zázemím pro výstavy, koncerty, filmové projekce, divadla, čtení, dílny, diskusní setkání a mnohé akce, na kterých se rodila budoucí tvář a náplň domu.  V letech 2007 - 2008 byla vypracována architektonická studie, následně projektová dokumentace. Na jaře 2009 získal projekt stavební povolení. Architekti získali za projekt obnovy Spolkového domu v roce 2009 v soutěži Architecture Award 09 cenu Hlávkovy Nadace.
Začátkem roku 2009 byla podána žádost o dotaci poprvé, po dopracování podaná podruhé v lednu 2010. Ve XIV. výzvě Operačního programu životní prostředí žádost uspěla.
Cílem rekonstrukce je vybudovat zázemí environmentálního centra - pro vzdělávání, osvětu a další společenské aktivity. Luxusní dotace v celkové výši bezmála 60 mil Kč (90% dotace, 10% spolufinancování) zahrnuje náklady na stavbu, vybavení a dvouletý provoz.
13 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Nevím co si o tom myslet
Ivan Náprstek
18.07.12 10:05
1932?
Jan Sommer
18.07.12 10:44
1932
Olga Žampová
19.07.12 03:50
Podněty k tomu, co si myslet
Olga žampová
19.07.12 03:39
Úžasné Slavonice...
Zdeněk Žampa
31.07.12 09:35
zobrazit všechny komentáře

Související články