Praha chce rychleji projednat 19 významných změn územního plánu

Zdroj
Šárka Dvořáková
Vložil
ČTK
11.03.2009 12:55
Praha

Praha - Hlavní město vyčlení 19 návrhů na celoměstsky významné změny územního plánu a bude je připravovat zvlášť, tedy mimo projednávání nového územního plánu. Ten zřejmě začne platit v roce 2010, město chce ale tyto návrhy uspíšit. Týkají se totiž některých významných dopravních staveb a strategických projektů, například vybudování nové letové dráhy na ruzyňském letišti. O odděleném projednávání včera rozhodla městská rada.

    Nový územní plán by měl začít platit v roce 2010. Důvodem, proč tyto změny na nový plán nepočkají, je podle radního Martina Langmajera (ODS) jejich strategičnost. Důležité jsou pro rozvoj města, zlepšení ekologie nebo pro jednotlivé městské části, které o jejich zařazení požádaly.
    Sedm navrhovaných změn se týká strategických staveb. Návrh počítá s vyhlášením veřejně prospěšné stavby pro prodloužení letové dráhy na ruzyňském letišti a pro mimoúrovňovou křižovatku Rozvadovské spojky a Řevnické ulice. Navrženo je rovněž navýšení kapacity příjezdu na letiště, změna využití nuselského pivovaru nebo modernizace železniční tratě mezi Hlavním a Smíchovských nádražím.
    Stejný počet změn patří mezi ekologická opatření. "Jde například o vyhlášení veřejně prospěšné stavby revitalizace Kopaninského potoka, doplnění některých biokoridorů, zalesňovací akce a parkové plochy a podobně," uvedl radní Langmajer.
    Městské části zase žádaly například o změnu využití armádního objektu v Praze 6 nebo o rozšíření skládky v Březiněvsi. Patří sem také společný návrh Prahy 10, 11 a 15, které chtějí řešit území takzvaného Trojmezí mezi ulicemi Záběhlická, Práčská, Mírového hnutí a K Horkám.
    "Jde jim o posílení prvků zeleně, založení parkových ploch a ploch rekreace a sportu a odpovídající urbanizaci včetně vyřešení dopravní obslužnosti. Tento návrh už byl předmětem složité debaty, městská rada se neztotožnila s původně navrženým záměrem výstavby výškové bytové zástavby, ale připouští debatu o separované nízkopodlažní zástavbě umístěné v zeleni," tvrdí Langmajer.
    S vyhlášením nové letové dráhy na ruzyňském letišti za veřejně prospěšnou stavbu nesouhlasí zastupitelé za Stranu zelených. Nová dráha bude podle nich znamenat hlukovou zátěž pro statisíce Pražanů. Bez jasného stanovení limitů růstu letiště a podmínek pro omezení nočních letů nad Prahou proto nelze s touto stavbou souhlasit, tvrdí zelení zastupitelé.
    Kritizují rovněž změnu, která podle nich otevírá možnost zastavění asi 268 hektarů zeleně v takzvaném Trojmezí. "Nesouhlasíme s tím, aby se o rozšiřování letiště či zástavbě Trojmezí rozhodovalo mimo přípravu územního plánu. Obě navržené změny je třeba posoudit v širších souvislostech, se zohledněním dopadů na hlukové limity či celoměstský systém zeleně, a ne jako samostatné developerské projekty," uvedla zastupitelka a členka výboru územního rozvoje Zuzana Drhová (SZ).
    Návrhy teď budou rozpracovány a budou se k nim vyjadřovat státní instituce, městské části i veřejnost. Konečné návrhy pak bude muset schválit rada a zastupitelstvo hlavního města.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
strategie rozlévání?
Vích
11.03.09 01:22
zobrazit všechny komentáře

Související články