Památný kříž osazen v brněnských Denisových sadech

Vložil
Tisková zpráva
18.04.2011 00:10
Marek Jan Štěpán

V sobotu 16.4. 2011 ráno byl přepraven do Denisových sadů za presbytář katedrály sv. Petra a Pavla na Brněnský Petrov velký bronzový kříž. Ten byl vyhotoven při příležitosti návštěvy Benedikta XVI. v Brněnské diecézi a vztyčen na poli v Tuřanech, kde pod ním papež sloužil mši pro 120 000 lidí. Nyní po necelých dvou letech byl přepraven těžkým vrtulníkem Mi8. Přeprava trvala asi půl hodiny, současně s křížem byly přepraveny i kamenné bloky z mrákotínské žuly pro půlkulový sokl.
     Umělecké a technické dílo, jehož autorem je architekt Marek Štěpán, je vytvořeno za použití soudobých technologií pomocí uzavřené tenkostěnné nerezové konstrukce celoplošně pláštěné bronzí. Využívá  se tak technicky i  ekonomicky  efektivně nejlepších vlastností obou materiálů. Konstrukce je vzhledem ke zmiňovaným vlastnostem velmi lehká, při své výšce 12 m váží necelou jednu tunu. Prototyp konstrukce byl vyvinut  pro použití v prostředí Národních kulturních památek. Kříž byl vyroben v dílně Martina Jandy v Osíku u Litomyšle. Skleněné koule, které na něm budou umístěny jsou dílem Novoborských sklářů. Architektonická a umělecká stylizace kříže – symbolu křesťanství je abstraktní. Obě jeho ráhna mají prolomení směrem dovnitř ve tvaru X.  Kříž je bez korpusu, je  doplněn foukaným sklem  v místě hřebů. Ty symbolizují pět ran Kristových. Foukané skleněné koule mají i symbolickou a vzácnou barvu - červenou, které se docílí  přidáním zlata do skla. Kulový sokl bude připomínat horu Golgotu.
     Zajímavé je, že vznikl na poslední chvíli právě proto, aby trvale připomínal návštěvu papeže Benedikta XI.a jeho poselství naděje v Brně.
0 komentářů
přidat komentář

Související články