Otevřený dopis S.V.U. Mánes

Zdroj
S.V.U. Mánes
Vložil
Tisková zpráva
14.10.2007 07:30
Z tisku jsme se dověděli, že rektor Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze PhDr. Ing. Pavel Liška v dopise premiéru Topolánkovi posuzoval jako samozvaný arbitr výstavní aktivity v sídle vlády a vulgarizoval úroveň tvorby právě zde vystavujícího Prof. Borise Jirků, který je členem našeho spolku.

Jako zastánci svobodného rozhodování a s tím spojené odpovědnosti ve všech osobních, společenských a potažmo i uměleckých otázkách jsme přesvědčeni, že stejně jako kdokoli jiný může i Úřad vlády ČR prezentovat ve své budově koho uzná za vhodného. Pokud bude potřebovat odbornou radu, jistě využije možnost příslušné odborníky nominovat, nutno však dodat, že dnešní rozvolněná kritéria umělecké kvality i v takovém případě nezaručují objektivní hodnocení.

Vždy by však měla platit základní etická pravidla a dodržována by měla být úroveň odborné umělecké kritiky. Je smutné a zarážející, že těmto hlediskům nový rektor VŠUP nedostál a svého postavení tak výrazně zneužil.

Věříme, že podobné výstřelky nadále nezůstanou bez odezvy, přispívají totiž k postupné vulgarizaci celé společnosti a s ní i kulturního prostředí.

Prof. Ak. soch. Vladimír Preclík (předseda S.V.U. Mánes)
Ing. Tomáš Novotný (místopředseda S.V.U. Mánes)
Ak. mal. Václav Špale (jednatel S.V.U. Mánes)

V Praze dne 8. října 2007


0 komentářů
přidat komentář