Otevřený dopis radním města Náchoda

Vložil
Tisková zpráva
01.09.2008 17:35
V Náchodě dne 1. září 2008
Vážení radní města Náchoda,

jménem odborné veřejnosti a v zastoupení dalších obyvatel města se na Vás obracíme s urgentní výzvou, která se týká připravované rekonstrukce Masarykova náměstí.
        V roce 2000 byla uspořádána veřejná anonymní urbanisticko- architektonická soutěž "pěší zóna Náchod", první a poslední toho druhu v Náchodě. O vítězném týmu (architekti Jan Horký, Pavel Nasadil, David Nývlt, Dana Svobodová a Michal Šrámek) bylo rozhodnuto v jednomyslném hlasování odborné poroty. Ačkoliv byli vítězové osloveni ke zpracování dokumentace k územnímu řízení, pokračování práce se nedočkali. Za jejich neúčasti a v pečlivě utajované autorské anonymitě proběhla po etapách rekonstrukce parteru ulice Kamenice a Karlova náměstí. Tyto investiční "hurá" akce mají být nyní završeny rekonstrukcí Masarykova náměstí. Její podobu je od 21.8.2008 možné shlédnout na stránkách města.
(http://www.mestonachod.cz/na/z_servis/aktuality/aktualita.asp?id=201)
        Jsme přesvědčeni o tom, že náměstí má plnit především funkci společenskou, stát se místem pro městský život, místem setkávání, výkladní skříní a obývacím pokojem města zároveň. Náměstí je srdcem města a srdce musí zůstat zdravé. Myslíme si, že slovo "rekonstrukce" neznamená uvedení věci do horšího a nenávratného stavu. Myslíme si, že místo se musí novým způsobem zhodnotit a ne jen nahodile rozmístit parkovací stání. Žalostně postrádáme existenci dopravního generelu města, který by s nadhledem a schopností dívat se do budoucnosti řešil kolabující dopravní situaci, mimo jiné omezil dopravu a parkování v historickém jádru na minimum a v jeho těsné blízkosti vytipoval vhodné lokality pro parkovací domy nebo odstavná parkoviště.
        Chceme doufat, že odsouhlasení návrhu- naprostou neznalostí problematiky počínaje a diletantským grafickým zpracování neodpovídajícím výši veřejné investice konče- nebylo myšleno vážně. Toto řešení degraduje náměstí na kruhový objezd s odstavnými parkovišti po jeho obvodu. Dominantu kostela Sv. Vavřince odsouvá do potupné role nepotřebného statisty, který se omotán komunikací doslova třese v základech o svou příští existenci. Jsou ignorovány předpolí významných budov, všechny architektonické dominanty jsou potlačeny nesmyslnou a nefunkční divokostí parteru. Zbytečně předimenzovaná parkoviště v koutech prostoru rozhodně nemohla být konzultována odborníkem na dopravu, úplně chybí místa pro otáčení aut v těchto slepých ulicích i parkovací místa pro zdravotně postižené. Meandrovité korýtko pseudopotoka pramenícího uprostřed parkoviště bychom uvítali spíše na loukách za městem nebo jako doplněk japonské zahrady atd. atd. Za nešťastný považujeme systém dotací, který slučuje žádost o grant na opravu kostela zároveň s grantem na opravu náměstí, tento způsob považujeme za kontraproduktivní - v žádném případě nechceme ohrozit získání peněz pro kostel.
        Uvědomte si prosím, že výsledek tohoto počínání ovlivní podobu města na několik desítek, ne-li stovky let a ne pouze po dobu Vašeho funkčního období. Uvědomte si prosím, že se z principu nesmí jednat o dílo jednoho člověka, ale týmu specialistů. Uvědomte si prosím, že natolik závažná, finančně náročná a viditelná akce nemůže být zadána z volné ruky, ale musí projít mnohem složitějším vývojem, než je jedno odpoledne strávené s pastelkami nad plánem. Uvědomte si, že náměstí které se postupně vyvíjí téměř 800 let může být během chvíle nenávratně zničeno.
        Zastavte prosím toto nesmyslné ničení kulturních hodnot dokud je čas.

S pozdravem

Ing.arch. Ivo Balcar, architekt
Ing.arch. MgA. Jan Horký, architekt
Ing.arch. Michal Ježek, autorizovaný architekt
Ing.arch. Aleš Krtička, autorizovaný architekt
Ing.arch. Miloš Linhart, architekt
Ing.arch. MgA. Pavel Nasadil, autorizovaný architekt
Ing.arch. Libor Rydlo, autorizovaný architekt
Ing.arch. Bohdana Simonová, architektka
Ing.arch. Milan Vít, autorizovaný architekt
MgA. Viktor Vlach, architekt
25 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
silná káva/špatný vtip
pipe
01.09.08 09:12
čumim a smutnim
poi
02.09.08 07:54
zazoomujte!
kandík
02.09.08 08:49
pohled architekta sportovce
Vladimir
02.09.08 04:18
???
Jan Stolek
02.09.08 05:46
zobrazit všechny komentáře