Ostrov uložil odkaz generacím na vrchol kaple sv. Anny

Zdroj
Vladimír Meluzín
Vložil
ČTK
26.02.2007 13:35
Praha

Ostrov (Karlovarsko) - Ostrov dnes uložil odkaz budoucím generacím do zlacené makovice s křížem na samý vrchol báně hrobní kaple svaté Anny. Do dvou speciálních kovových tubusů vsunul starosta Jan Bureš například současné mince, písemné informace o městě a také jeho historii zaznamenanou v  digitální podobě. Řemeslníci makovici vynesli a upevnili na rekonstruovanou kapli a zajistili nýty.

    Uložení odkazu ze současnosti nebylo podle Bureše jednoduché kvůli malému rozměru makovice. Proto nejsou dokumenty v  obvyklé schránce, ale ve dvou tubusech o průměru čtyři centimetry a délce 20,5 centimetru. I tak měl ale starosta plné ruce práce, než se mu podařilo všechny dokumenty stočit do ruličky a zastrčit dovnitř.
    "Příliš velký CD disk nahradila malá USB flash karta. Uvnitř jsou také kopie papírových bankovek a sedm kusů mincí z roku 2006. V tubusech je také osobní zdravice starosty, dvě poslední vydání Ostrovského měsíčníku, stručný popis projektu Historický Ostrov a dnešní vydání regionálních novin," poznamenal Bureš.
    Vrchol hrobní kaple svaté Anny je tak špatně přístupný, že by makovici neměli ohrozit ani zloději kovů. Navíc je ve střeženém areálu kláštera, obehnaném vysokou zdí. Kdy si poselství Ostrova někdo přečte, to se ale starosta netroufá odhadovat. Může to být podle něho za 50, ale i za 100 let.
    "Když jsme před časem opravovali kapli na hřbitově, která je nejstarší památkou ve městě, našli jsme v  makovici obdobné poselství z počátku 20. století. To jsme uložili do archivu a nahradili ho novým. V makovici na kapli svaté Anny nic nebylo. V sousedním klášteře, který sloužil jako kasárna, jsme ale objevili poselství vojáků ze sedmdesátých let minulého století," uvedl Bureš.
    Hrobní kapli sasko-lauenburských vévodů založil v roce 1644 vévoda Julius Jindřich. Dostavěná a vysvěcená byla roku 1663. Raně barokní osmiboká kaple s bočními přístavky byla založena ve vylámané skalní terase. Interiér se systémem mohutných pilířů tvoří polygonální prostor klenba ve tvaru osmiboké kupole.
    Stavba prodělala ještě v baroku významné změny. Původní barokní báň byla v 19. století nahrazena stanovou střechou s lucernou. Vlastníkem nemovitosti je město Ostrov. Objekt i  interiér poškodilo počasí. V 90. letech byl objekt provizorně zakryt lepenkovou střechou. Nyní prochází obnovou v rámci projektu Historický Ostrov. Náklady se pohybují kolem 150 milionů korun, z toho městu poskytla Evropská unie přibližně 100 milionů korun.
    Kaple svaté Anny bude sloužit jako výstavní síň se stálou expozicí barokního stavitelství. Bude dokumentovat vývoj barokního stavitelství v regionu, stavební postupy v baroku, hlavní kompoziční a architektonické zásady. "Představí i rod Sachsen-Lauenburků a jeho úlohu jako stavebníků, kteří v Ostrově vytvořili ojedinělý komplex barokních památek. Připomenuty by měly být i dobové osobní a umělecké vztahy mezi Ostrovem a Rastattem," dodal Bureš.
0 komentářů
přidat komentář