OFFCITY AiR 2017 - pět účastníků projektu Zpátky do mlýnů

Pět uměleckých projektů pro Automatické mlýny v Pardubicích

Zdroj
Šárka Zahálková, Offcity
Vložil
Tisková zpráva
03.06.2017 21:15
Součástí dlouhodobé snahy pardubického spolku Offcity je kultivace veřejného prostoru a podpora tvorby současných umělců, architektů a jiných odborníků se zájmem o městský prostor. Od počátku své existence se Offcity snaží do Pardubic průběžně zvát inspirativní osobnosti z Čech i ze zahraničí a otevírat tak širší diskurs, nové možnosti spolupráce a pardubickým obyvatelům zprostředkovávat různé přístupy v práci s veřejným prostorem města.

"Formou otevřené mezinárodní výzvy adresované umělcům, architektům, teoretikům i jinak tvůrčím osobnostem se pokoušíme iniciovat širší mezioborový dialog nad dílčími tématy spjatými s ikonickou stavbou Automatických mlýnů v Pardubicích."

Na otevřenou výzvu zareagovalo a do výběrového řízení své přihlášky a portfolia zaslalo celkem 25 osob nebo tvůrčích kolektivů z 6 evropských zemí. Členové poroty se po detailním studiu všech přihlášek, projektů a autorských portfolií shodli na tomto výběru:

Nancy Dewhurst (UK)
Matěj Forejt a Vojtěch Kočí (CZ)
Kateřina Jirsová, Karolína Koupalová a Anna Krtičková (CZ)
Ian Mikyska (CZ)
Aňa Šebelková (CZ)

Vybraní autoři a tvůrčí týmy budou v průběhu letošního léta a podzimu tvořit v areálu Automatických mlýnů a napomáhat další kultivaci této budovy a jejího okolí.

Projekt krátkodobých tvůrčích rezidencí realizuje Offcity z.s. za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice ve spolupráci s manželi Smetanovými, vlastníky areálu Automatických mlýnů.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články