NPÚ zahájilo rekonstrukci své nové správní budovy v Ostravě

Zdroj
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
Vložil
Tisková zpráva
11.10.2013 23:00
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě zahájilo rekonstrukci nové správní budovy na ulici Odboje č. o. 1 v Ostravě-Fifejdách. Dnešním předáním stavby zhotoviteli (sdružení firem Průmstav, a.s. a VOKD, a.s.)  byla započata rozsáhlá adaptace, která potrvá do konce roku 2014. Nová správní budova poskytne zázemí odborným pracovníkům a odboru ekonomického řízení NPÚ, rovněž bude sloužit jako dokumentační pracoviště, archiv, depozitář archeologických nálezů a odborná knihovna památkové péče. Předpokládá se rovněž využití části kapacit budovy dalším subjektem státní správy.

Depozitář archeologických nálezů bude ojedinělým projektem. Zajistí odpovídající uložení nálezů ve vlastnictví sátu pocházející ze záchranných archeologických výzkumů realizovaných na území Moravskoslezského kraje. Kromě moderního nízkoenergetického depozitáře vznikne také zázemí umožňující studium a odborné vyhodnocení uložených artefaktů. Projekt je realizován ve spolupráci se Slezským zemským muzeem.


Objekt je ve správě NPÚ od roku 2005. Po schválení investičního záměru rekonstrukce ze strany Ministerstva kultury ČR byl zpracován projekt (MS architekti s.r.o.) a vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby završené v srpnu tohoto roku. Dokončení rekonstrukce je plánováno k 31. 12. 2014. Náklady na realizaci vycházející z výsledků veřejné zakázky činí 68,87 mil. Kč a jsou z většiny kryty z rozpočtu Ministerstva kultury ČR (program SMVS, Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení, identifikační číslo 134V112000035).

Město Ostrava a potažmo celý region po dokončení rekonstrukce získá nejenom opravenou kulturní památku dokládající meziválečný rozmach ostravské architektury, ale také nové místo kulturních a populárně vědeckých aktivit. Součástí objektu budou také prostory pro pořádání přednášek a krátkodobých výstav, kterými chtějí pracovníci NPÚ především přibližovat veřejnosti památkový fond kraje. Počítáno je rovněž s obnovou pietního místa připomínajícího oběti v době okupace, osudům budovy v těchto letech bude věnována také menší expozice.Historický význam budovy
Dvojkřídlý železobetonový skelet, modernistická budova puristických forem s klasicistní kompozicí na ulici Odboje č. 1 / Moravská Ostrava čp. 1941 je bývalým objektem Okresního sociálně-zdravotního ústavu. Architektonickou soutěž na její stavbu vyhrál v roce 1931 architekt Karel Roštík, ten pak zpracoval společně s Jaroslavem Stockarem-Bernkopfem i realizační projekt. Stavba byla dokončena v roce 1933.
Její další osudy byly pohnuté - roce 1939 byla budova předána tajné státní policii (gestapu), které zřídilo své sídlo v hlavním křídle. Za války byla budova poškozena bombardováním, poté nešetrným užíváním sovětskou a československou armádou. Po válce se do objektu přestěhoval Okresní ústav národního zdraví a až do nedávné doby byla budova užívána ke zdravotnickým účelům - sídlilo zde ředitelství nemocnice a ordinace lékařů. Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
neproplacené faktury
ten,co čeká na peníze
03.07.14 07:04
zobrazit všechny komentáře

Související články