NKÚ: Kultura málo kontrolovala své investice, ty se prodražovaly

Vložil
ČTK
17.01.2008 17:10
Praha

Praha - Ministerstvo kultury podle Nejvyššího kontrolního úřadu nedostatečně kontrolovalo své investiční akce. Ty se pak prodražovaly a trvaly déle, než se plánovalo. NKÚ kontroloval akce samotného ministerstva a několika organizací, které od něj dostávají dotace, za léta 2002 až 2006. Kontrola se týkala dotací ve výši 1,26 miliardy korun a zjistila celou řadu pochybení, uvádí se v tiskové zprávě NKÚ, kterou dnes získala ČTK.

    Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutými na Program reprodukce investičního majetku v působnosti ministerstva kultury. Úřad zjistil pochybení především u ministerstva jako správce programu, ale i u příjemců dotací.
    Ministerstvo například podle NKÚ nezpracovalo dokumentaci programu a nestanovilo tak jeho věcné cíle, nezbytnost financování ze státního rozpočtu či technicko-ekonomické, časové a finanční parametry. "Nestanovilo také žádná kritéria a zásady pro zařazování akcí do programu ani pro výběr akcí k realizaci. Nevytvořilo tak dostatečné podmínky pro posouzení efektivnosti a hospodárnosti vynakládání prostředků ze státního rozpočtu," uvedl prezident NKÚ František Dohnal.
    Ministerstvo bez připomínek schvalovalo akce s neúplnou projektovou dokumentací či neúplným investičním záměrem. Z toho plynulo, že se investiční akce prodražovaly a trvaly déle. Například během rekonstrukce a dostavby Městského divadla Brno se během let 2003 a 2004 zvýšila dotace o více než 144 milionů korun tím, že se doplňoval předmět díla.
    Závažnost kontrolních zjištění je podle NKÚ o to větší, že v minulosti tento program již kontroloval - bylo to v roce 1999. Tehdy úřad zjistil nedostatky zejména v přípravě akcí, v zadávání veřejných zakázek a v nedostatečné řídící a kontrolní činnosti ministerstva kultury. "Zjištěné nedostatky ukazují, že přijatá opatření nebyla dostatečně účinná," uvedl Dohnal.
    Nyní byly kontrolovanými organizacemi vedle ministerstva město Valašské Meziříčí, Městské divadlo Brno, Moravské zemské muzeum, Muzeum umění Olomouc, Národní muzeum, Národní památkový ústav, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a Východočeské muzeum v Pardubicích.
0 komentářů
přidat komentář

Související články