Lesopark s rozhlednou v Novém Lískovci od Atelieru Štěpán

Zdroj
autorská zpráva
Vložil
Jan Kratochvíl
25.08.2008 00:30
Městská část Nový Lískovec ve spolupráci s architekty Atelieru Štěpán připravuje projekt obnovy lesoparku nad ulicí Raisovou s novou rozhlednou. Tento lesopark je v pěším dosahu 60 tisíc obyvatel jihozápadního sektoru Brna a nabízí nové vítané možnosti rekreace. Není bez zajímavosti, že jeho nová rozhledna je umístěna asi pět minut chůze od známého brněnského výletního místa - hotelu Myslivna. Projekt je podporován mimo jiné Nadací Partnerství z operačního programu Nadnárodní spolupráce a má ambice stát se jeho pilotním projektem.
        Původní lesopark - přechodný stupeň zeleně mezi městským parkem a příměstským lesem - byl založen jako součást ozdravovacího areálu "Městské nemocenské pojišťovny - pokladny" před první světovou válkou. U jeho zrodu stál senátor Josef Hybeš. Vytvářel přírodní prostředí pro umístění celé řady stylových objektů pro rekonvalescenci pacientů - koupaliště, hřiště, kuželny, solária, vyhlídkové věže aj.
Ozdravovna byla v roce 1948 z politických důvodů zrušena, v budově sanatoria byla zřízena městská nemocnice, objekty vhodné k bydlení byly rozprodány soukromníkům, ženský pavilon zbourán a rozkraden, další objekty podlehly naprosté devastaci, neudržovaný lesopark byl ponechán živelnému vývoji. V současné době je pozemek lesoparku zhruba poloviční oproti původnímu stavu.
        Architekti Vanda Štěpánová, Petr Förchtgott a Marek Štěpán zvolili pro projekt obnovy lesoparku jeho novou interpretaci, ne historickou rekonstrukci. Vzhledem k pokročilému stupni degradace zeleně a rozvratu porostů budou nejdříve odstraněny všechny havarijní a bezpečnost návštěvníků ohrožující stromy. Jedná se o dřeviny zcela nebo téměř suché a stromy vyvracející se z kořenů - jejich celkový počet je řádově několik desítek. Ve druhém kroku budou celoplošně odstraněny náletové invazivní druhy dřevin - především nejrozšířenější z nich - trnovník akát. Teprve následný, třetí krok bude realizace nových kompozičních úprav zeleně. Ty se týkají hlavně bezprostředního okolí nově navržených objektů - jednotlivých bodů příběhu lesoparku. Vznikne zde přírodní amfiteátr, hřiště pro petanque, dřevěná lehárna, nová lávka přes strž, rekonstruovaná stará vyhlídka s pítkem a především nová rozhledna.
        Nová rozhledna je koncipovaná jako šikmá věž. Je montovanou konstrukcí, která se skládá ze dvou válcových spolupůsobících částí - svislého ocelového schodiště a šikmého dřevěného obalu. Vyhlídková plošina ve výšce 27 m dosáhne nad koruny okolního dubového lesa a bude skýtat krásný výhled až na Pálavu.
9 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
rozhledna
noy
01.09.08 12:41
...A teď pro nás pomalejší:
šakal
01.09.08 01:34
trámy
Stepan
01.09.08 03:06
...No dyš řikáte...
šakal
01.09.08 05:41
to šakal
Stano
01.09.08 07:04
zobrazit všechny komentáře