Kroměříž otevře opravené Hanácké náměstí zřejmě v květnu

Vložil
ČTK
18.01.2010 11:10
Kroměříž

Kroměříž - plocha bývalých kasáren
Kroměříž - Kroměříž plánuje letos dokončit rekonstrukci Hanáckého náměstí v areálu bývalých Žižkových kasáren. Náklady na přeměnu někdejšího asfaltového vojen- ského nástupiště a přiléhajících ploch v náměstí s parkovou úpravou, parkovištěm, kašnou, dětským hřištěm a malým amfiteátrem činí asi 35 milionů korun. Nové Hanácké náměstí by mohlo občanům města sloužit už od května letošního roku, řekl ČTK mluvčí radnice Pavel Zrna.

    Rekonstrukce Hanáckého náměstí, které by se mělo stát druhým centrem města, začala loni na jaře. Dokončeny byly již nové komunikace včetně kanalizace a kabelů veřejného osvětlení. Položeny jsou už také základy konstrukce fontány, byla dokončena pokládka dlažeb chodníků a parkovacích stání, částečně jsou osazeny stožáry veřejného osvětlení a dle projektu sadových úprav už byly vysazeny i některé stromy.
    "Do konce roku 2009 jsme proinvestovali více než 24 milionů, což je v podstatě výše dotace, která nám byla přislíbena. Celkový rozpočet projektu přitom činí asi 35 milionů korun," poznamenala manažerka projektu Libuše Spáčilová. Podle ní se všechny provedené aktivity projektu dařilo v loňském roce dodržovat v souladu s časovým harmonogramem stavby.
    "Jakmile to počasí dovolí, začneme budovat povrch a technologii fontány, amfiteátr, instalovat herní prvky a mobiliář zahrnující kromě laviček a odpadkových košů například i lezeckou stěnu. Je třeba dokončit také veřejné osvětlení, asfaltové povrchy a finální sadové úpravy, zejména výsadbu keřů, některých stromů a zajistit osev trávníků," poznamenala Spáčilová.
    Kroměříž získala na začátku roku 2005 od armády rozsáhlý majetek, především areály Rybalkových a Žižkových kasáren. Část pozemků a objektů si město ponechalo, zbytek rozprodalo soukromým investorům. Areál Žižkových kasáren včetně Hanáckého náměstí by se měl postupně stát městskou čtvrtí s novými ulicemi, obchody či obytnou zástavbou, v areálu Rybalkových kasáren byl například postaven hypermarket.
0 komentářů
přidat komentář

Související články