Jak vytvořit funkční město? Jedině společně!

7 důvodů, proč můžete litovat, že jste nebyli na festivalu reSITE 2014

Zdroj
reSITE
Vložil
Tisková zpráva
02.07.2014 07:35
Nedávno skončený 3. ročník festivalu reSITE – akce, která se snaží propojit myšlenky a zájmy všech, kterým leží na srdci osud našich měst -, přinesl spoustu nových myšlenek a postřehů. reSITE, jakožto diskusní platforma i letos nabídla příklady správné praxe ze zahraničí i jejich konfrontaci s domácími přístupy. O co jste přišli a proč se můžete těšit na rok 2015? Příští reSITE se uskuteční 18. až 19. června 2015.

Přesto, že jádrem festivalu byla letos více než v předchozích letech právě odborná konference, lze říci, že svým rozsahem i šíří záběru reSITE daleko překročil rámec diskuse mezi úzce zaměřenými odborníky. Život ve městech, jejich plánování či přirozený rozvoj je tématem pro každého obyvatele i návštěvníka měst. Řečeno slovy pražského primátora Tomáše Hudečka: „Přesto, že velká část Pražanů vlastně v Praze vůbec nebydlí, nemůžeme je odsouvat na vedlejší kolej, ale musíme pro ně připravit stejné podmínky, jako pro jeho každodenní obyvatele.“ Dva dny programu v nově otevřeném Fóru Karlín, workshopy, přednášky či diskusní stoly přinesly opravdu podnětné návrhy, zajímavá řešení či kuriózní setkání. Vše se společným jmenovatelem – lepšího života pro města.

1.    580 návštěvníků + 50 hostů = 1 zájem
Odborné konference, která byla vlajkovou lodí letošního festivalu, se zúčastnilo téměř šest set návštěvníků z řad architektů, zástupců samospráv, akademické sféry, developmentu a byznys sféry či studentů. Všechny spojoval jeden zájem – najít cestu, která vede k lepšímu žití v našich městech. I díky výběru hostů a spíkrů, kteří reprezentovali opravdu široké spektrum názorů, nehledě na politickou příslušnost. Na pódiu se vystřídalo 50 mluvčích – od špičkového amerického liberálního ekonoma (Edward Glaesser), přes německé „komunitní architekty“ (Juval Deiziger a Mario Husten) až po českou občanskou aktivistku (Tereza Stöckelová). Nejen různorodost postojů a místních podmínek, kde všichni účastníci působí, proměňují reSITE v opravdový „tavicí kotel“ myšlenek a nápadů.

2.    Není město, jako město – aneb potlesk pro primátora i starostu
Navzdory trvalé skepsi vůči politickým lídrům na všech úrovních samospráv se i na reSITE zástupcům jednotlivých měst tleskalo. Svůj pohled na rozvoj urbánních celků reprezentoval jak pražský primátor Tomáš Hudeček, tak i tvůrci odvážného ale vřele přijatého územního plánu Pardubic, či starosta nevelkého východoslovenského městečka Spišský Hrhov Vladimír Ledecký. Recept na funkční město pro všechny lze podle přítomných hledat mimo jiné v manuálu městských prostor (IPR Praha), tak i v navrhovaném zahuštění a tudíž lepším využití stávajícího území bez nutnosti překotného územního bujení (Odbor městského architekta Pardubice), tak i ve fungujícím zapojení romské komunity do tvorby města (Spišský Hrhov). Potlesk na otevřené scéně pro každou z originálních cest!

3.    Architektka z tržnice a urbanista z Bornea

I letošní reSITE přivezl do Prahy absolutní architektonickou špičku, která disponuje nejen teoretickými znalostmi, ale i množstvím úspěšných referencí. Ve Španělsku žijící architektka Benedetta Tagliabue veřejnosti prezentovala unikátní příběh barcelonské tržnice St. Katarina, která navrátila život zanedbané čtvrti katalánské metropole. Adriaan Geuze z nizomeského studia West8, spolutvůrce amsterodamské městské čtvrti Borneo, která je jedním z nejlepších příkladů revitalizace brownfieldů v Evropě, svým vystoupením otevřel oči nejen mnohým přítomným architektům či studentům tohoto oboru, ale i zástupcům developerů a finanční sféry. Originální myšlení, unikátní autorské vidění světa i schopnost přesvědčit investora, že kvalitní městské prostředí nevzniká pouze na kalkulačce, patřilo mezi nejosvěžující vystoupení beztak nabité mezinárodní konference.

4.    Plánování není sprosté slovo

Donedávna bylo městské plánování spojeno spíše s představou korupce ovlivňující (ne)existenci daných územních plánů a jednotlivá města se koncepcím spíše vyhýbala. O tom, že se situace rapidně změnila, svědčila aktivní a inspirativní přítomnost hlavních architektů významných východoevropských metropolí. Vedoucímu pražského Institutu plánování a rozvoje Tomáše Ctibora sekundovali hlavní architekt Budapešti Sándor Finta, ředitelka Výzkumného a projektového institutu Generálního plánu Moskvy Karima Nigmatulina či vedoucí Odboru plánování města Kyjev Oksana Galenko.

5.    Změna jako příznak zdravého města
…aneb, „hlavně to nepřeplánovat“! Zatímco se střední a východní Evropa jen pomalu vzpamatovává z nekontrolovaného a překotného růstu svých sídel, kterým se snaží čelit různou mírou regulace, objevují se i hlasy volající po opačném trendu. Vedle zmiňovaného harvardského ekonoma Edvarda Glaesera, který věrný tradici liberální ekonomie říká jednoduše: „Věřím v menší regulaci. V čemkoli,“ se objevily i další názory, které podtrhují význam spontánnosti v městském urbanismu. Zkušený urbanista a mj. tvůrce jedné z nových kábulských čtvrtí Mark Johnson (USA) přirozeně považuje změnu za jedním ze základních kamenů funkčních městských struktur. Přední polský kurátor a kritik Gregorz Piatek naopak vnímá situaci z bezprostřední blízkosti, aby došel k obdobnému závěru. Živé město musí být dynamické, tato dynamika je jeho skutečnou energií.

6.    …a když to jinak nejde, udělejte si sami!

I tak by se dalo přeložit poselství mnoha komunitních projektů, které vznikly spontánně a jaksi „sami od sebe“. Tento proud reprezentoval třeba Marco Clausen z berlínské neziskové organizace "Nomadisch Grün" (Nomádská zeleň), která se věnuje přeměně opuštěných městských míst na společenské a ekologické zahrady. Další alternativu urbánního rozvoje přinesli již zmínění Juval Dieziger a Mario Husten z  Holzmarktu, jednoho z nejpůsobivějších projektů zabývajících se městským rozvojem v Berlíně. Dobrodružství s Holzmarktem začalo Barem 25, jedním z nejslavnějších undergroundových klubů v Berlíně, které Juval a jeho parťáci založili v roce 2003. Vzhledem k umístění uprostřed oblasti plánované přestavby musel být v roce 2010 Bar 25 uzavřen, aby udělal místo exkluzivním penthousům s výhledem na řeku Sprévu. Místním aktivistům se povedlo změnit plány investorů a díky nim bude tato městská oáza o rozloze 18 000 m2 na průsečíku nejoblíbenějších berlínských čtvrtí hostit hotel, noční klub, restauraci, galerii, obchody, experimentální pracoviště, kadeřnictví a mnohem víc!. Diskusi o participaci vedl Florian Köhl, architekt a developer, průkopník v  hledání možností, jak zapojit lidi skrze architekturu do ovlivňování jejich životního prostředí, dlouhodobě rozvíjející myšlenku alternativních modelů a nových přístupů k bydlení - tzv. co-housing.

7.    Doprovodné akce
Vedle zmíněných akcí se ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) uskutečnil celodenní intenzivní workshop zaměřený na strategický rámec Prahy. Spolu s experty ze Spojených států, Španělska, Francie a Německa se pražští experti věnovali tématu rozvoje pražské letištní oblasti. Odbornou konferenci doplnili akce ve veřejném prostoru, výstavy a projekce, neformální rozhovory a setkání s hlavními hosty reSITE, ale rovněž třeba i oblíbená cyklojízda …
Kuriózní setkání lidí bez rozdílu národnosti, profese a zájmů nabídla série Nočních talk show v do posledního místa zaplněném salonu luxusního hotelu Emblem. Místo, kde se obvykle kouří tlusté doutníky a pije drahý koňak, se stalo svědkem bouřlivých diskusí na témata dotýkající se každodenního života ve městech. reSITE úspěšně pokračuje v bourání bariér – to vše v souladu hlavní myšlenky akce – spojovat, inspirovat, pomáhat.

Pro další informace nejen o letošním programu reSITE nás neváhejte kontaktovat.

reSITE 2014 v datech:

4 dny
4 diskusní kluby
3 výstavy
2 dny konference
1 workshop

580 hostů (25% veřejná správa, 20% architekti a urbanisté, 15% akademická sféra, 15% kulturní a neziskové organizace, 13% development a byznys, 12% ostatní)
70 akreditovaných žurnalistů
50 spíkrů
+ party, filmová projekce, cyklojízda a další akce

CO JE reSITE?

Festival reSITE je mezinárodní platforma pro sdílení idejí a praktických zkušeností pro obyvatelná, konkurenceschopná a odolná města.
reSITE se zaměřuje na veřejný prostor z hlediska designu, kultury, politiky, financí, zapojení komunit a udržitelnosti. Jeho cílem je nastavit veřejný dialog o městském prostoru a také objevovat modely městského plánování, které mohou inspirovat občanské iniciativy.
reSITE oslovuje architekty, politiky, urbanisty, developery, krajinné architekty, odborníky z oblasti plánování, inovací, dopravy, inženýry, ekonomy, finančníky, zástupce nejrůznějších komunit, vědce, umělce, studenty a všechny s aktivním zájmem o zlepšení kvality života ve městě.
reSITE založil v roce 2011 americký urbanista Martin Barry spolu s Milotou Sidorovou. Jeho programovým ředitelem se stal architekt Osamu Okamura, dříve dlouholetý šéfredaktor architektonického časopisu ERA21. Unikátní vizuální podobu vytvořila Yulia Yakushová. Dnes za reSITE stojí pestrý mezinárodní tým složený z mladých lidí různých spřízněných profesí a oborů.
 
Pro další informace ohledně témat, hostů a dalších projektů sledujte naše kanály:
faceboook | www.facebook.com/reSITEfestival       
twitter | @reSITEfestival
web|resite.cz
tumblr |resite-festival.tumblr.com
Pod záštitou: Hl.m. Praha, Embassy of the United States, Česká komora architektů, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury
Pod záštitou: Hl.m. Praha, Embassy of the United States, Česká komora architektů, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury
Konferenci podporuje Penta
Spoluorganizátor: Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy (dříve URM)
Sponzoři: Atkins and Langford Development, CMC architects, Karlín Group, Cigler Marani Architects, Státní fond kultury ČR, Karlín Group, Nadace Vodafone ČR
Hlavní mediální partner: Economia, Respekt, Hospodářské noviny, Aktuálně.cz
Mediální partneři: A10.eu, ArchDaily, World Landscape Architecture, ARCH, Archiweb.cz, Architekt, Art & Antiques, ASB, CzechDesign.cz, Development News, Earch, ERA21, Expats.cz, Magazyn Miasta, Moderní obec, Res Publica Nowa, Smart Cities, TiP, UrbaniCity, Urbnews.pl, Veřejná správa.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
zas a znovu
Petr Velička
02.07.14 04:58
zobrazit všechny komentáře

Související články