Iniciativa ZA NOVOU PRAHU žádá zrušení výběrového řízení na ředitele ÚRM

Zdroj
Iniciativa ZA NOVOU PRAHU
Vložil
Tisková zpráva
04.03.2011 20:20
Praha, 4.3.2011 - Překvapivě a bez souvislostí s  deklarovanou vůlí k diskusi s odbornou veřejností přijala Rada hl. m. Prahy v úterý 22. února usnesení, kterým vyhlásila třítýdenní (!!!) výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Útvar rozvoje hl. města Prahy. Nezabývala se změnou postavení ÚRM a kompetencí jejího ředitele, tedy vytvořením takových podmínek, které by přesvědčily významné osobnosti v oboru, aby se do výběrového řízení přihlásily. Přitom pověřená ředitelka Ing. arch. K. Szentesiová může tuto funkci bezproblémově vykonávat po přechodnou dobu nezbytnou k přípravě transformace, která je přitom zásadní prioritou! Bez vyjasnění kompetenčního rámce útvaru a nové definice jeho vztahu k vedení města se výměna ředitele stává pouhou „perestrojkovou“ rošádou.

Tomu také odpovídají profesní požadavky na uchazeče o funkci ředitele. Kromě magisterského vysokoškolského vzdělání je tu již jen požadavek na znalost dvou základních zákonů (o hlavním městě Praze a stavebního) a na zkušenost s vedením lidí. To je zcela nedostatečné - zadávací podmínky nepožadují žádnou praxi v podobné organizaci ani teoretické zkušenosti z plánování rozvoje měst, urbanismu a architektury. Zato, buď diletantsky chybně, nebo zcela účelově, se vyžaduje minimálně 5 let praxe ve státní správě, což znamená vyloučení všech odborníků z oboru, kteří nepracovali například na stavebním úřadě či na ministerstvu. Odborníci na rozvoj města ze stávajícího  ÚRM, z oblasti samosprávy, soukromého sektoru nebo akademické obce jsou tak z výběrového řízení předem vyloučeni - nejde totiž o výkon vlastní státní správy!

Rovněž složení výběrové komise, kterou vede náměstek primátora pro oblast územního rozvoje, bývalý starosta Prahy 8 Josef Nosek, a jejímiž členy jsou primátor doc. MUDr. Svoboda, primář gynekologie, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, ředitel nemocnice Motol a předseda výboru pro územní rozvoj a ředitel magistrátu Martin Trnka, o mnohém napovídá; při vší úctě k výše uvedeným nikdo z nich nemá zkušenosti z této oblasti a není schopen posoudit kompetentnost uchazečů z odborného hlediska! Oprávněně se tedy lze domnívat, že je předem rozhodnuto, a že na místo zasedne prověřený ale hlavně loajální úředník.

Zdá se tedy, že se vedení města rozhodlo pokračovat v zajetých kolejích, přestože formálně deklarovalo vůli po změně. Výběr technokratického administrátora místo respektovaného odborníka se zkušenostmi s řízením rozvoje Prahy nasvědčuje snaze radnice o udržení ÚRM jako pokorného vykonavatele politické objednávky. To je však postup, se kterým nelze souhlasit.
Iniciativa ZA NOVOU PRAHU proto žádá, aby bylo výběrové řízení zrušeno a aby byla co nejdříve zahájena širší debata o dalším fungování URM. Teprve poté, až budou pravidla fungování URM vyjasněna, je možné stanovit správné kvalifikační předpoklady pro uchazeče, stanovit odpovídající složení výběrové komise a vyhlásit konkurz na ředitele.

Iniciativa ZA NOVOU PRAHU


Z historie:
Iniciativa ZA NOVOU PRAHU nabídla 6. ledna t. r. nově zvolenému zastupitelstvu spolupráci odborné veřejnosti při řešení palčivých problémů rozvoje hlavního města. Za jednu z klíčových otázek označila nevyhnutelnost systémových změn v městských organizacích odpovědných za plánování rozvoje tak, aby v jejich čele stáli namísto politicky prověřených manažerů respektovaní odborníci. Na výzvu Výboru ZHMP pro územní rozvoj města 16. února navrhli zástupci iniciativy k diskusi čtyři priority, z nichž za zásadní označili změnu v postavení a kompetenci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, která by umožnila, aby mohl být garantem koncepčního řešení rozvoje Prahy a byl veden respektovanými odborníky.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
ředitel URMu
anonym
07.03.11 12:36
URM, nebo OPP
robert
16.03.11 11:58
zobrazit všechny komentáře

Související články