David Dvořák - Moravskoslezská studijní knihovna Ostrava

ateliér Mirko Bauma na Fakultě architektury RWTH Cáchy - letní semestr 2011

Zdroj
RWTH Aachen
Vložil
Tisková zpráva
06.02.2012 08:00
Projekt Konverze bývalé koksovny Vítkovických železáren

Tématem projektu je konverze koksovny v areálu Vítkovických železáren, tzv. Dolní oblast Ostrava - Vítkovice. Po dlouholeté snaze o zakonzervování areálu ve stavu, ve kterém byl opuštěn, dochází k pokusům o jeho nové využití pro vědecké a akademické účely. Cílem projektu je přeměna bývalé koksovny na vědeckou knihovnu v kontextu urbanismu navrženého architektem Josefem Pleskotem ( v urbanistickém řešení arch. J. Pleskota je objekt koksovny určen k demolici). Snahou konverze je nalézt nové uplatnění pro co nejvíce částí bývalé koksovny. Nevyužité části jsou odstraněny.
Hlavní hmotou knihovny je trojúhelníkové zastřešení studovny rozprostírající se kolem "baterie" koksovny, sloužící nově jako depozitář knihovny, který je obsluhován mechanickým pohyblivým robotem vytvářejícím pohybující se živý prvek v prostoru studovny. Trojúhelníková konstrukce zastřešení studovny tvořená z opakujících se trojúhelníkových dílců skrývá ve svém nitru regály volného výběru knih a další studijní místa. Průchozí koridory skrze trojúhelníkovou konstrukci jsou vymezeny trojúhelníkovými vsazenými dílci s otvorem ve tvaru vepsané kružnice.
"Samostatným" vklíněným objektem je vstupní věž orientovaná na jih k vysokým pecím. Volně přístupné vstupní prostory knihovny jsou dosažitelné pomocí eskalátoru. Kromě vstupu obsahuje věž administrativní a seminární místnosti. Nejvyšší patro zaujímá kavárna navazující na zavěšenou přednáškovou místnost s výhledem na vznikající areál a město.
Další využitou součástí bývalé koksovny jsou dva komíny, které svým přirozeným tahem zajišťují provětrání depozitáře a studovny.
0 komentářů
přidat komentář

Související články