Architektura a veřejný prostor - představení nové knihy

Zdroj
Zlatý řez
Vložil
Tisková zpráva
23.01.2013 10:20
Nakladatelství Zlatý řez představuje novou knihu, která je již čtvrtou z edice textů o moderní a současné architektuře.

Architektura a veřejný prostor
texty o moderní a současné architektuře IV
Petr Kratochvíl (ed.)


Téma veřejného prostoru patří dnes ke klíčovým tématům architektonické diskuze i k důležitým motivům městských politik a plánů. Co je však tak nového na tématu veřejného prostoru, že přitahuje  pozornost tvůrců, politiků i teoretiků na architektonických výstavách, konferencích a v médiích? 
Možná, že je to právě novodobá nesamozřejmost veřejného prostoru: jeho zpochybnění, rozklad jeho fyzické formy i tradiční funkce a opětovné hledání jeho nových forem i nové náplně.
Výběr textů předních architektů, urbanistů, sociologů i právníků se pokouší postihnout dvojznačnost veřejného prostoru jako prostoru fyzického i sociálního a zároveň poukázat na rozdílné hodnotící postoje, na rozkmit mezi ohlašováním krize a rozkladu veřejného prostoru na jedné straně a pozitivním hledáním nových forem a programů na straně druhé.

Petr Kratochvíl: Veřejný prostor jako předmět architektonické teorie a tvorby
Richard Sennett: Prostory demokracie
Hans Paul Bahrdt: Veřejnost a soukromí jako základní formy městského společenství
Peter Marcuse: Ohrožení veřejně využívaného prostoru v době stagnace měst 
Margaret Crawfordová: Svět v shopping mallu
Paul Goldberger: Rozpojený urbanismus
Klaus Selle: Veřejné prostory evropských měst – rozpad a zánik, nebo proměna a oživení? Argumenty a protiargumenty.
Oriol Bohigas: Forma veřejného prostoru
Manuel de Solà-Morales: Nemožný projekt veřejného prostoru
Juhani Pallasmaa: Obývání prostoru a času – ztráta a návrat veřejného prostoru
Vito Acconci: Veřejný prostor v soukromém čase
Adriaan Geuze: Ulice
Jan Gehl: Veřejné prostory pro proměňující se veřejný život
Jürgen Bruns-Berentelg: Veřejné městské prostory a vznik veřejné sféry – HafenCity Hamburk

Z textů autorů Richarda Sennetta, Hanse Paula Bahrdta, Petera Marcuseho, Margaret Crawford, Paula Goldbergera, Klause Selleho, Oriola Bohigase, Manuela de Solà-Moralese, Juhaniho Pallasmaa, Vita Acconciho, Jana Gehla a Jürgena Brunse-Berentelga sestavil a předmluvu napsal Petr Kratochvíl.

Překlady textů Petr Kratochvíl
Odpovědná redaktorka Jana Tichá
Grafická úprava Tomáš Machek (Side2)
Sazba a prepress Side 2
Tisk a vazba Didot, Praha
Vydal (c) Zlatý řez, o.s., Praha 2012
Vydání první

ISBN  978-80-903826-4-0
165 stran, 191x220 mm

Zpracováno v rámci výzkumného projektu GA ČR č. P409/11/2220 „Architektura a veřejný prostor“.   Kniha vychází s finanční podporou Nadace české architektury a Ministerstva kultury České republiky.
0 komentářů
přidat komentář