Archi-dílna Litoměřice - průběh workshopu

Zdroj
Archi|LTM
Vložil
Tisková zpráva
01.06.2011 09:40
S tématem „Současná architektonická tvorba v historickém prostředí Litoměřic“ proběhl ve dnech dnech 5.-8. května 2011 v Litoměřicích architektonický workshop pro studenty Fakulty Umění a architektury TUL a Fakulty architektury a urbanismu na ČVUT. Této neziskové akce pořádané Jakubem Pleyerem a Projekční kanceláří PrecisArchitecture – Ing. Karel Pleyer za podpory sponzorů, nadačních fondů a města Litoměřic se zúčastnilo 25 nadšených studentů jak z Prahy tak z Liberce. 
Úkolem studentů bylo zamyslet se nad problematikou kontaktu nové a „staré“ architektury v Litoměřicích a své myšlenky, nápady a podněty aplikovat na vybraném objektu. Pro tento účel byl vybrán objekt taneční školy nacházející se ve Vavřinecké ulici. Cílem workshopu bylo otevřít diskuzi o vhodnosti vstupu moderní architektury, moderních prvků nebo materiálů do historického prostředí Litoměřic, a to jednak mezi studenty samotnými a následně i mezi občany města Litoměřic.
Během 3 dní studenti vypracovali 22 návrhů úprav objektu taneční školy, včetně jejich osazení do panoramatu města. Při této práci jim odbornou pomoc a konzultace neúnavně poskytovali Ing.arch. Radek Suchánek, Ph.D a Ing.arch. MgA. Petr Šmídek, oba z  Fakulty Umění a architektury v Liberci. V neděli odpoledne studenti své práce jednotlivě prezentovali před komisí složené z vedoucí odboru územního rozvoje města - Z.Klenorové, městského architekta Doc. Ing.arch. J. Mužíka a akademického malíře Jana Grimma. Po skončení prezentací se členové komise obecně podělili se studenty o své názory na předvedené návrhy a ocenili snahu a tvůrčí nadšení studentů.  Studenti pak sami vybrali ze svého středu práci, která dle jejich mínění, byla nejlepší. 
Kromě práce na zadání byl pro studenty v průběhu probíhajícího workshopu připraven i další program. V pátek studenti navštívili nově opravený gotický hrad, jehož stavební úpravy korespondují s tématem workshopu. Poutavou prohlídku hradem připravil osobně vedoucí hradu Jiří Patzl, který nejen, že studentům poskytl spoustu zajímavých informací týkajících se výstavby hradu, ale i zaujatě se studenty diskutoval nad jejich názory na novodobou vestavbu.    
V sobotu pak byla připravena exkurze do objektu bývalého objektu Labsko zámeckého pivovaru. Zde byli studenti seznámení s jeho historií, současným stavem a s jeho důležitou úlohou v panoramatu města. V rámci exkurze Ing. Karel Pleyer provedl, se souhlasem současného majitele, studenty nejnižším patrem pivovarského sklepení a půdním prostorem s historickými krovy.    
V sobotu také přišel se studenty debatovat a podělit se s nimi o své zkušenosti  ak. sochař Libor Pisklák.
Práce studentů budou od 18. do 26. května vystaveny v prostorách gotického hradu, kde se s nimi bude moci seznámit veřejnost.  V pátek 27.5. od 13 do 18 hodin v hlavním sále gotického hradu budou studenty jednotlivé návrhy prezentovány odborné komisi, zástupcům města, pozvaným hostům, sponzorům  a veřejnosti. Studenti zde budou moci o svých návrzích diskutovat, jak s odbornou, tak i laickou  veřejností. Po prezentacích proběhne vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších návrhů.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články