Archi-dílna Litoměřice - představení projektů

Zdroj
Archi|LTM
Vložil
Tisková zpráva
01.06.2011 09:45
Litoměřice

Jan Kurz

První květnový víkend proběhl v prostorách litoměřické taneční školy manželů Plškových startovní ročník workshopu zaměřeného na současnou architektonickou tvorbu v historickém prostředí Litoměřic. Během třídenní akce, které se nakonec zúčastnilo pětadvacet studentů architektury z TUL Liberec a ČVUT Praha, vzniklo 22 návrhů na úpravu stávajícího objektu taneční školy, včetně jejího usazení do městské struktury i celkového panoramatu.
V nabitém programu vybyl také čas k poznávání krás jednoho z nejstarších českých měst a kvalit žernoseckého vinařství, ale většinu času všichni trávili na tanečním parketu v improvizovaném ateliéru. Na konzultacích, které probíhaly dlouho do noci, se střídali zástupci města i místní akademici.
V uplynulém týdnu proběhla v prostorách Gotického hradu výstava studentských prací a celá akce vyvrcholila v pátek 27. května prezentací vzešlých projektů př veřejnost i zástupce města. Odborná komise představila hlavní oceněné projekty, k nimž se pak přidala řada dalších cen:

1. místo: Jan Kurz   
2. místo: Klára Mitlenerová
3. místo: Jakub Pleyer
Studentská cena: Jan Kurz, Jan Fišer
Cena veřejnosti: Jan Kurz
Cena měst.architekta: Jan Kurz
Cena proj. kanceláře: Eduard Seibert

První místo obsadil Jan Kurz s projektem dostavujícím vysokou zeď klášterní zahrady. Jeho návrh zůstává před zraky kolemjdoucích dokonale ukrytý (o to více nastává překvapení odehrávající se zdí), ale na druhou stranu počítá se silným propojením se zbytkem města.
Na druhém místě skončila Klára Mitlenerová, studentka prvního ročníku TUL, jejíž překvapivě jednoduché hmotové řešení prokázalo dokonalé vcítění se do potřeb daného místa. Okenní stuhy na fasádě rozehrávají pravoúhlý návrh a dávají tušit, co se odehrává uvnitř.
Třetí skončil litoměřický rodák Jakub Pleyer, který svým projektem dokomponoval panorama města trojicí štíhlých věží s ubytováním pro tanečníky. Jakub Pleyer má kromě velkého organizačního podílu na celém workshopu také vlastní dlouholeté zkušenosti se společenským tancem.
Hlavním přínosem workshopu byla možnost ověřit si na dvaceti různých přístupech celý potenciál cenného pozemku. Studenti přišli od zcela neviditelného objektu až po nepřehlédnutelnou dominantu věže, od racionálního funkcionalistického přístupu až po sochařsky koncipované organické formy. Workshop měl také upozornit na význam architektonického soutěžení při zdravém rozvoji města.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články