Tělocvična v Utrechtu od NL Architects

Vložil
Petr Šmídek
27.07.2011 13:55
NL Architects

Amsterodamský ateliér NL Architects při navrhování nové tělocvičny 'TNW Turnaccommodatie Nieuw Welgelegen' do Utrechtu uplatnil netradiční řešení 'ohnuté' fasády, která má nejen připomínat pružná  těla gymnastek uvnitř, ale především zaručit ve sportovní hale dostatek příjemného rozptýleného světla. Právě v těchto dostává dvoupodlažní hrubá stavba svůj obvodový plášť. Rozevřená hmota má podle vlastních slov autorů připomínat “tulipán propouštějící střechou světlo i vzduch.“ Toto řešení zároveň eliminuje venkovní podněty a nechtěné vyrušení uvnitř tvrdě trénujících sportovců. Po dokončení bude gymnastický sál sloužit čtyřem různým oddílům.
0 komentářů
přidat komentář

Související články