schmidt hammer lassen architects navrhují ECOBAY v Estonsku

Zdroj
schmidt hammer lassen architects
Vložil
Martin Rosa
10.07.2008 10:40
schmidt hammer lassen architects

schmidt hammer lassen architects v současné době pracují na plánu zástavby poloostrova Paljassaare poblíž estonského Tallinu pod názvem ECOBAY. V lednu letošního roku zde se svým návrhem mezinárodní architektonickou soutěž.
Lokalita má díky svým dechberoucím výhledům na Baltské moře a blízkosti městského centra na jedné straně a přírodní rezervace na straně druhé velký potenciál pro budoucí rozvoj.
Záměrem je vytvořit moderní, multifunkční a různorodou zástavbu zahrnující bydlení, školy, lokální obchody, administrativu a jiné služby.
Při návrhu ECOBAY vycházeli autoři především z proncipů udržitelnosti. Například díky promíchání různorodých funkcí uvnitř komunity se zásadně snížily nároky na dopravu - většina nejdůležitějších cílů je dostupná pěšky nebo na kole. Zvažuje se i možnost vybudování nové linky tramvaje. V návrhu se počítá s využitím geotermální energie, energie z větru získané díky menším větrným farmám a energie, která vzniká jako přebytečná v nedaleké čističce odpadních hmot.
Dalším faktorem, který zajišťuje snížení spotřeby energie, je pečlivý návrh rozmístění a velikosti budov tak, aby byly maximalizovány solární zisky a zároveň minimalizovány tepelné ztráty kvůli přílišnému stínění. Díky tomu byla navržena zástavba s různorodou výškou.
Ačkoliv se navržený tvar bloků zdá až romanticky organický, vznikal zcela racionálně - reaguje na časté silné větry vanoucí z Baltského moře. Místo standardní urbanistické mřížky proto vznikl jakýsi systém dun, rozprostřených po celé lokalitě.
Developer ECOBAY OÜ plánuje zástavbu celé lokality o rozloze 481.000 m² během příštích 15-20 let. Poté zde bude žít nebo pracovat 6.000 lidí.
Na plánu ECOBAY se podílela kancelář schmidt hammer lassen architects ve spolupráci s Buro Happold Consulting Engineers a Møller & Grønborg.
0 komentářů
přidat komentář

Související články