Projekt chaty Monte Rosa ve Wallis od studentů ETH Curych

Zdroj
blick.ch
Vložil
Petr Šmídek
09.07.2007 17:55
Andrea Deplazes

Technická škola ETH v Curychu a Švýcarský alpský klub (SAC) společně 5. července 2007 oznámili, že jimi naplánovaná chata Monte Rosa se nakonec bude realizovat. Projekt horské chaty na hranici ledovce alpského pohoří byl součástí oslav 150. výročí ETH Curych. Tehdy na ústavu architektury vzniklo pod vedením profesora Andrea Deplazese “Studio Monte Rosa“, které mělo za úkol vyprojektovat a postavit novou chatu ve výšce 2810 metrů nad mořem. Projekt měl ukázat, že se dají nejvyšší nároky na architekturu, zásobování energií a udržitelnost rozvoje zkombinovat se stavěním ve vysokohorských podmínkách. V ateliéru složeného převážně ze studentů architektury návrh popsali následovně: „Pro stavbu chaty Monte Rosa byla klíčová autonomie uprostřed citlivé krajiny, v extrémní klimatické oblasti, která je daleko vzdálená od všech pohodlných civilizačních rozvodných sítí, v nádherném odloučení („splendid isolation“) mezi zdánlivě nezkrotnou přírodou a přece nanejvýš urbánní kulturou. Těmito poznatky bude poznamenána výroba, distribuce na staveništi, vybudování soběstačné infrastruktury a následný provoz chaty. Teprve až syntézou těchto protikladných a extrémních kritérií vykrystalizoval příkladným způsobem projekt až do tohoto architektonicky přesvědčivého návrhu“. Se stavbou za 5,7 milionů švýcarských franků se začne příští léto a dokončena bude o rok později. Link>

0 komentářů
přidat komentář

Související články