Nová synagoga v Amsterdamu od SeARCH

Vložil
Petr Šmídek
27.04.2011 14:35
Bjarne Mastenbroek
Ad Bogerman
SeARCH

Liberální židovská obec otevřela v minulém roce na jihu Amsterodamu novou synagogu podle návrhu místních architektů Bjarna Mastenbroek a Ad Bogerman. Čtyřpodlažní objekt, který leží v parku na malém poloostrově, neslouží pouze jako synagoga, ale také jako místo k setkávání židovské obce a vzdělávací centrum. Kromě hlavního prostoru určeného k bohoslužbám se v domě nachází velkorysé vstupní foyer se slavnostní síni. V prvním patře je umístěna knihovna a konferenční sál. Ve druhém a třetím podlaží jsou kanceláře a učebny. Odtud je rovněž přístup na dva balkony v modlitebním prostoru. Obraz menory se z fasády promítá dále do vnitřního prostoru. Jednotlivá ramena zde představují lavice a balkony. Kazatelna a skříň pro svitky Tóry jsou umístěny na střední ose orientované směrem k východu (Jeruzalému).
Vyhloubení v jinak celistvé fasádě má symbolizovat sedmiramenný svícen. Povrchová úprava fasády nové synagogy je částečně obložena kachličkami ve vzorech Davidovy hvězdy. Na severní stěně jsou z malých dlaždic vytvořeny krátké texty v hebrejštině.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář