Muzeum na Sibiři od Leeser Architecture

Zdroj
Architectural Record
Vložil
Petr Šmídek
31.07.2007 21:15
Newyorská kancelář Leeser Architecture zvítězila v mezinárodní soutěži na „Muzeum mamutů a permafrostu“ do sibiřského města Jakutsk. Mezi dalšími finalisty byli například Massimiliano Fuksas nebo Antoine Predock. Účelem muzea, vědeckého centra a laboratoří je výzkum sibiřských mamutů a regionu trvale zmrzlé půdy, kde měla tato zvířata svůj domov a kde byly také nalezeny jejich ostatky.
Vítězný návrh, který se podobá nějakému pravěkému tvorovi, má vytvářet účinnou ochranu před extrémním klimatem: stavba má i v oblasti trvale zmrzlé půdy nabízet příjemnou atmosféru ke studiu, práci a společenskému životu. Podle architektů je muzeum „architektonickým prototypem stavby do extrémního klimatického pásma a ekologicky citlivě reagující na místo.“
Objekt silně izolovaný proti extrémnímu mrazu je postaven na podporách, které se snaží kopírovat stávající terén a minimálně se dotýkat stavebního pozemku. Nově vysázené trávy, mechy a stromy se brzy zapojí do okolní krajiny. Průsvitný plášť stavby vytvoří skleněná fasáda s tzv. „Aerogel“ laťováním. Silikon v Aerogelu má schopnost co nejvíce propouštět denní světlo a zadržoval molekuly plynů, čímž by měly být sníženy tepelné ztráty. Ve spodních částech domu bude jako izolace sloužit také mechový porost. „Nohy“ na střeše fungují jako světlíky. Na střeše, kde jsou slabší větry i vánice, budou umístěny také optické snímače. Může tak být lépe řízena sluneční ochrana a zabráněno zbytečným tepelným ztrátám. Spotřeba energie bude snížena také pomocí využití denního světla, energeticky úsporného umělého osvětlení, chladícími a topnými systémy, rekuperací tepla a kontrolovaným větráním. Elektrickou energii budou na místě vytvářet větrné turbíny a fotovoltaické články. Zahrady uvnitř centra umožní návštěvníkům zažít celoroční přírodní cyklus. Hlavní atrakcí by se mělo stát intaktní mamutí tělo, které bylo nedaleko objeveno a bude vystaveno v novém muzeu. Link>
0 komentářů
přidat komentář